Hvornår er man alkoholiker?

Hvad er en alkoholiker?

Kvinde m. alkoholproblem ift. alkoholiker definition

Alkoholisme forekommer blandt alle befolkningsgrupper. Faktisk er der flere alkoholproblemer blandt velstillede end i befolkningen som helhed

Hos Dansk MisbrugsBehandling får vi ofte henvendelser, hvor vi bliver spurgt:” Hvornår er man alkoholiker?” eller “Har I en alkoholikerdefinition?”

Lad mig først slå fast, at når vi bruger ordet alkoholiker, er det på ingen måde en betegnelse for ”bumsen på bænken”.

Når vi bruger betegnelsen alkoholiker, er det som betegnelse for en person, der har udviklet alkoholafhængighed, som har nogle ganske specifikke diagnosesymptomer og en klar definition.

En alkoholiker kan altså defineres som en person, der er afhængig af alkohol i en sådan grad, at det spiller en stor rolle i personens liv og kan koste dyrt for mange andre end blot personen selv. Alkoholisme bør tages alvorligt, da det er alkoholen, der styrer personens liv. Herunder kan du se symptomer på alkoholisme.

Diagnosen alkoholafhængighed

World Health Organization benytter i deres diagnosefortegnelse ICD-10 – diagnosen alkoholafhængighedssyndrom.

Et syndrom er en lidelse, hvortil der hører flere forskellige symptomer. Og for alkoholafhængighed er der 6 diagnosesymptomer, som tilsammen udgør definitionen af alkoholisme.

Har du bare 3 ud af de 6 nedenstående symptomer, har du diagnosen alkoholafhængoghed dvs. alkoholisme. Søger du en alkoholiker definition, er det altså blot at kigge på symptomerne herunder.


De 6 symptomer på alkoholisme:

  • Kontroltab ved alkoholindtagelse
  • Trang til alkohol
  • Toleranceøgning
  • Abstinenser efter alkohol
  • Fortsat drikkeri trods erkendt skadesvirkning
  • Alkohol spiller en dominerende rolle i personens liv

Kontroltab ved alkoholindtagelse

Alkoholiker. Kontroltab er når man har svært ved at stoppe igen, når man først er gået i gang

Kontroltab betyder, at man ofte drikker sig mere beruset end planlagt

Kontroltab betyder nedsat kontrol med fortsat alkoholindtagelse, når personen er begyndt at drikke. Dvs. at personen ofte (ikke nødvendigvis altid), drikker sig meget beruset, når han eller hun begynder at drikke. Vi hører alkoholikere bruge udtryk som ”jeg har ikke nogen bremseklods” ”Når jeg først begynder at drikke, kan jeg ikke få proppen i flasken igen” og “jeg har mistet min stopknap”

Trang til alkohol
Trang betyder, at personen oplever en lyst til alkohol, der er stærkere end fornuft og beslutning.

Trang betyder, at man ofte får lyst til alkohol i pressede situationer, f.eks. stress, bekymring, søvnløshed eller andet. Det betyder, at man er vant til at benytte alkohol til at lindre eller dulme vanskelige følelser.

Toleranceøgning
Toleranceøgning vil sige, at der skal mere og mere alkohol til at give den samme virkning. Hjernen vænner sig til at håndtere alkoholindtagelse, og derfor behøves der større mængder for at give den samme rus.

Abstinenser efter alkohol
Abstinenser kommer typisk dagen efter en druktur, og viser sig ved rysten på hænderne, sveden, hjertebanken og generelt fysik og psykisk ubehag. Abstinenser er et fremskredent fænomen i udviklingen af alkoholisme – og kun ca. 25 % af deltagerne hos Dansk MisbrugsBehandling har oplevet abstinenser. Har du brug for det, tilbyder vi også en indledende abstinensbehandling.

Fortsat drikkeri trods erkendt skadesvirkning
Dette betyder, at personen – trods en erkendelse af at drikkeriet er kommet for langt ud – alligevel ikke evner at ændre sit drikkemønster. Det kan være at personen fortsat drikker, til trods for at der er hyppige skænderier i hjemmet, at personen har svigtet den nærmeste familie, at personen ofte har drukket sig pinlig beruset til fester, har kørt spirituskørsel og inderst inde godt ved, at den er gal.

Alkohol spiller en dominerende rolle i personens liv
Dette symptom betyder, at personen prioriterer alkoholindtagelse højere end andre aktiviteter. Det viser sig ved, at personen drikker sig beruset i situationer, som er uacceptable – f.eks. ved familiesamvær og sociale aktiviteter.


Hvornår er man alkoholiker?

Hvornår er man alkoholiker? Når man har oplevet 3 af ovenstående symptomer i mere end én måned – eller gentagne gange inden for et år. Man behøver således ikke at drikke alkohol hver dag eller drikke om morgenen for at opfylde kriterierne for alkoholisme og passe på alkoholiker definitionen.

Desværre er nogle af disse diagnosekriterier ikke så præcise, og det kan være svært at definere, hvornår har man overskredet grænsen for toleranceøgning, eller hvornår alkohol spiller en dominerende rolle i personens liv.

Få svar på, om dit alkoholmisbrug har taget overhånd
Med mindre svarene er oplagte, er det en god idé at få en udredende samtale med en professionel alkoholkonsulent, som kan hjælpe med at stille diagnosen.

Ring og få en vurdering på, om de symptomer på alkoholisme, som du har observeret hos dig selv eller en af dine kære, er alvorlige og behandlingskrævende. Vi sidder klar til at svare på telefon 70 10 03 03 hele døgnet. 


Her kan du læse mere om hyppigt forekomne symptomer på alkoholisme – de kan være lidt lettere at forholde sig til.

Du kan også følge linket her: Har du et behandlingskrævende alkoholproblem – og tage en online test, der kan give svar på, om du eller din pårørende har behov for alkoholbehandling.


Hvis alkohol giver problemer – så har man et alkoholproblem!

Når mange henvender sig med spørgsmålet ”Hvornår er jeg alkoholiker”, er det ofte for at få svar på spørgsmålet ”Har jeg brug for alkoholbehandling” og ”Behøver jeg at holde helt op med at drikke”.

Personligt er jeg af den holdning, at hvis alkohol giver problemer – så har man et alkoholproblem.

Og kan man ikke ved egen hjælp nedbringe sit alkoholforbrug, så det ikke længere skaber problemer (specielt for de pårørende), ja så har man behov for professionel hjælp – uanset hvad man kalder det.


Comments are closed.