Fakta om Ludomani

Fakta om spilafhængighed

Der er sket en eksplosiv vækst i pengespil i Danmark i de sidste 15 år – og dermed en voldsom stigning i antallet af personer, der har problemer med spil. Man regner med at ca. 100.000 danskere har et problematisk forhold til spil.


Ludomani – en officielt anerkendt afhængighed

Fakta om ludomani. Spilleautomater er stadig det mest udbredte pengespil i Danmark

Fakta om ludomani. Spilleautomater er stadig det mest udbredte pengespil i Danmark

Ludomani er nu blevet officielt anerkendt som en afhængighedslidelse på linie med alkoholisme og narkomani.

Det vil sige, at der nu er en forståelse for, at når man først har udviklet ludomani, så er spil blevet en tvangspræget adfærd, og at vedkommende ikke evner at begrænse og kontrollere sit spil, uanset hvor meget han eller hun måtte ønske det.

Al afhængighed viser sig ved, at personens viljestyrke og beslutsomhed ikke er tilstrækkelige ressourcer til at bryde den onde cirkel, og derfor er det så vigtigt, at spilafhængige kan få professionel hjælp til at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for at bryde afhængigheden.

Selv om der er en overvægt af spilafhængige mænd i forhold til kvinder, rammer ludomani et bredt udsnit af befolkningen uanset køn, alder, uddannelse og social status. Der synes ikke at være nogen entydig forklaring på, hvorfor nogle mennesker udvikler ludomani og andre ikke gør, men den seneste forskning peger på, at nogle menneskers hjernekemi er præget af et lavt indhold af signalstoffet dopamin, som gør, at de i højere grad end andre, er disponeret for ludomani.


Hvilke spil skaber afhængighed?

En udtalelse fra en ludoman, Jesper

”Jeg spillede på alt. Fodbold, tennis, heste og håndbold ja selv på hvem der blev den næste præsident i USA. Det var som om livet var kedeligt, hvis jeg ikke havde noget på højkant”. Jesper. Ludoman

Over halvdelen af de der søger behandling, er afhængige af spil på spilleautomater.

Cirka hver fjerde er afhængige af sportsvæddemål.

Selv om gruppen der er afhængige af poker på nettet, endnu ikke udgør mere end ca. 20 procent, er dette den hurtigst voksende form for ludomani.

Derimod ser vi kun sjældent, at mennesker har et selvstændigt afhængighedsproblem med spil som lotto og skrabelodder.


Ludomani og psykiske lidelser

Ludomaner har en forhøjet risiko for sideløbende at udvikle afhængighed af alkohol eller stoffer. Endvidere er der blandt spilafhængige en overrepræsentation af lidelser som depression og ADHD (tidl. benævnt DAMP).

For at opnå et godt resultat af ludomanibehandlingen, er det en forudsætning, at der tillige tages hånd om og iværksættes behandling af eventuelle andre diagnoser.

Konstateres psykiatriske diagnoser, vil Dansk MisbrugsBehandling i samarbejde med psykolog og/eller psykiater udarbejde og iværksætte en plan for behandling.


Ludomani og familien

Ludomani bliver ofte betegnet som en ”skjult afhængighed”, fordi der ikke umiddelbart er nogen synlige tegn på, at en person har udviklet spilafhængighed.

“Spil lugter ikke”, siger man.

Derfor er det muligt for ludomanen at holde sit spil skjult over for familie og nære venner i længere tid, og det kommer derfor ofte som et chok for familien, når de bliver konfronteret med sandheden om spillet.

Tillidsbrud og svigt over for familie og venner følger desværre altid i kølvandet på ludomani, og følelser som afmagt, fortvivlelse, mistænksomhed, vrede og frustration er ofte dominerende hos ludomanens pårørende. De fleste ludomaners familieliv er præget af endeløse diskussioner, brudte løfter og mange skænderier.


Har du spørgsmål vedrørende ludomani eller behandling så kontakt Dansk MisbrugsBehandling på tlf. 70 10 03 03.

Vi svarer alle ugens dage mellem 8.00 og 22.00

Comments are closed.