Familiebehandling

Misbrug påvirker hele familiens trivsel, ikke mindst kokain misbrug. Vrede, afmagt, frygt, bekymring og fortvivlelse er typiske følelser hos de pårørende til en misbruger, idet benægtelse, fortielse og manipulation er en del af de fleste misbrugeres adfærdsmønster.


En familie er kun velfungerende, såfremt alle familiemedlemmer har det godt.

Som pårørende har du sikkert gjort alt hvad der står i din magt for at få misbrugeren til at erkende sit problem og søge hjælp. Og du kender sandsynligvis den fortvivlelse og frustration det medfører, når det ikke hjælper. Du har måske lovet dig selv mange gange, at nu er det slut – men ikke magtet at sætte handling bag dine ord.


Det kræver en indsats

At være pårørende til en misbruger er meget belastende, og mange overser denne problematik, og tror at alle problemer løser sig af sig selv, såfremt misbrugeren går i behandling. Men det viser sig, at de mønstre og familieroller som misbruget har medført, er blevet så indgroet i familien, at det kræver en bevidst indsats at bryde dem.


En støtte til hele familien

Hos Dansk MisbrugsBehandling mener vi, at hele familien har brug for støtte og hjælp til at bryde de negative familiemønstre, som misbruget har medført.

Dansk MisbrugsBehandlings familieprogram sikrer, at hele familien får hjælp, ved – i forbindelse med al behandling – at tilbyde et familiekursus til misbrugerens pårørende.


Til pårørende

Som pårørende er du velkommen til at kontakte os på
tlf 70 10 03 03.

Vi vil være behjælpelige med vejledning til, hvordan du bedst forholder dig til din pårørendes misbrug – og yder rådgivning til hvordan du bedst motiverer en en afhængig til behandling.

Der er lukket for kommentarer.