Intervention – Virksomhed

Når man foretager en intervention, er man oftest i den situation, at man forsøger at hjælpe et menneske, der ikke (umiddelbart) ønsker hjælp.

Når man konfronterer en medarbejder med et alkoholmisbrug, vil man ofte blive mødt med benægtelse og bortforklaringer.

hash

Det er skamfuldt at indrømme et misbrug

Tanker om fyring, alkoholbehandling, hvad andre måtte tænke, kombineret med at de fleste misbrugere lever i illusionen om at ”det ikke er så slemt” gør, at de fleste som automatreaktion vil benægte eller bagatellisere deres misbrug. Det er sådan set naturligt nok.

Derfor bliver man som ledelse nødt til at stille krav om alkoholbehandling på grundlag af, at misbruget er et brud på virksomhedens regelsæt – mere end at appellere til medarbejderens forståelse af sit alkoholproblem.

 


 Forberedelse af interventionen:

 1. Indsaml konkrete og uigenkaldelige fakta om medarbejderens adfærd, som er baggrunden for samtalen. (Personen har lugtet af alkohol i arbejdstiden, klager fra kollegaer eller kunder, er set drikke i arbejdstiden, mange ærinder i arbejdstiden, nedsat produktivitet, brudte aftaler, ændret adfærd o.l.)
 2. Udfærdigelse af den behandlingsaftale som ved underskrivelse konkluderer mødet (Benyt evt. Dansk MisbrugsBehandlings standardkontrakt for virksomheder)
 3. Kontakt Dansk MisbrugsBehandling og aftal tid til forsamtale i en af vores afdelinger i Odense, Aalborg, Aarhus, Kolding eller København
 4. Konsekvenser, såfremt medarbejderen ikke accepterer det fremlagte behandlingsforslag, skal være afklaret.
 5. Såfremt virksomheden har valgt, at opsige medarbejderen såfremt denne ikke imødekommer kravet om alkoholbehandling, bør opsigelsen være udfærdiget
 6. Spørgsmålet om finansieringen af behandling skal være afklaret. Er medarbejderen dækket af en sundhedsforsikring, der dækker alkoholbehandling, dækker virksomheden udgifterne til alkoholbehandling, delvis finansiering, lån eller andet?
 7. Overvej behovet for deltagelse af en af Dansk MisbrugsBehandlings virksomhedskonsulenter, som kan være behjælpelig i forberedelse og udførelse af interventionen

 


Selve interventionen

For at foretage en balanceret intervention, er det vigtigt at man både viser omsorg og konsekvens.

At man på den ene side fortæller hvorfor man værdsætter den pågældende medarbejder, og på den anden side forklarer, at kravet om behandling både er nødvendigt for virksomheden, men også et udtryk for et oprigtigt ønske om at hjælpe medarbejderen.

Intervention baserer sig således på både omsorg og konsekvens

Man bør altid være mindst 2 repræsentanter for virksomheden til stede, således at der ikke senere hen, kan rejses tvivl om det aftalte.

 


Regler for intervention

 1. Fremlæg konkrete fakta. Fortæl hvad der er observeret f.eks. at personen har lugtet af alkohol på arbejdspladsen, forøget sygefravær, mange ærinder i arbejdstiden, at vedkommendes effektivitet og kvalitet i arbejdet er faldet eller hvad det måtte personalet har observeret. Baser ikke samtalen på rygter og antagelser
 2. Forklar tydeligt, at medarbejderens adfærd (drikkeri), er uforeneligt med arbejdspladsens regler og principper.
 3. Vær varsom med at indgå i en længere diskussion om hvorvidt personen har udviklet misbrug eller ej – kravet om behandling skal i højere grad baseres på, at personens adfærd er uforeneligt med arbejdspladsens regelsæt, værdier og principper.
 4. Gør personen klart, at samtalen har til formål at hjælpe; udtryk omsorg og bekymring mere end fordømmelse og moralisering.
 5. Stil krav til medarbejderen om at modtage behandling – og forklar tydeligt konsekvenserne ved ikke at efterkomme dette
 6. Fremlæg ét og kun ét behandlingstilbud. Indgå ikke i diskussion om alternativer som f.eks. antabus eller andet
 7. Gør klart at samtalen er fortrolig, og at samtalens indhold ikke viderebringes til andre end de, der nødvendigvis må være involveret i sagen.

Som ledelse skal man have lagt en præcis køreplan inden konfrontationen – som i sin essens ikke bør ændres under samtalen. En præcist udformet køreplan, er meget lettere for en medarbejder at forholde sig til, i en situation som er følelsesmæssigt belastende.

 


Ring til os for mere information på tlf. 70 10 03 03

 

Comments are closed.