Behandling af købemani – shopaholic

En person med købemani udtaler sig

”Jeg var altid på jagt efter et godt tilbud – på den måde synes jeg at jeg sparede. Men til sidst havde jeg sparet så meget, at jeg havde en gæld på 300.000,- kr.” Lisbeth. Shopaholic

Som et af de eneste steder i Danmark tilbyder Dansk MisbrugsBehandling en struktureret og effektiv behandling af købemani.

Behandlingen foregår på Dansk MisbrugsBehandlings afdeling i Aalborg. Behandlingen foregår udenfor almindelig arbejdstid, således at det er muligt at passe arbejde, studier eller andet mens behandlingen står på.

Behandlingen bygger på Minnesota-modellens principper, og gør samtidig brug af kognitiv adfærdsterapi.

Dette er erfaringsmæssigt et effektivt behandlingskoncept for købemani.


I behandlingen lærer man:

  •     At udarbejde strategier for økonomisk ansvarlighed
  •     Om hvordan man som shopaholic genopretter tilliden fra familien
  •     At forstå af købemaniens bagvedliggende mekanismer
  •     At afdække højrisikosituationer, og forebygge tilbagefald

Behandlingens elementer

Forsamtale og udredning. Denne samtale er uforpligtende og gratis

Primærbehandling. 1 møde ugentligt i 12 uger.

Efterbehandling. 1 møde hver 14. dag i 3 måneder.

Familiebehandling. En weekend – lørdag og søndag fra 10.00 – 15.30 eller  5 aftenmøder fra 17.00 – 20.00


Forsamtale og visitation

Ved den første samtale på centret i Aalborg afdækkes købemaniens omfang og karakter. Ved forsamtalen diskuteres der samtidig, hvordan der bedst tages hånd om den enkeltes personlige problemstillinger

Som shopaholic er en god ide at invitere ægtefælle, partner eller en ven til denne samtale, således at din problematik belyses fra flere sider.

Under forsamtalen har du mulighed for at stille de spørgsmål du måtte have brug for, før du tager stilling til det videre behandlingsforløb.

Denne samtale er altid gratis, uforpligtende og fortrolig.


Primærbehandling

Primærbehandlingen består af 1 møde á 4 timer ugentligt i 12 uger på DMB’s afdeling i Aalborg.

Behandlingen består af:

  •  Foredrag og undervisning
  •  Gruppemøder
  •  Individuelle samtaler med rådgiver
  •  Individuelle opgaver
  •  Introduktion til selvhjælpsgrupper

Endvidere tilbyder vi hjælp til at kontakte kreditorer, opstille budget og udarbejde en plan for tilbagebetaling af gæld, hvor der er behov for dette.


Efterbehandling

Der er en klar sammenhæng mellem et godt behandlingsresultat og deltagelse i efterbehandlingen, idet det her er muligt at få støtte til den første svære tid, efter man som shopaholic er holdt op med at købe. I efterbehandlingen arbejdes der med, hvordan man i dagligdagen bruger den viden og de redskaber, man har tilegnet sig i primærbehandlingen.

Efterbehandlingen strækker sig over 3 måneder, med 1 møde á 4 timer hver 14. dag.


Familieprogram

Shopping. Købemani.

“Jeg shoppede for at shoppe. Mine skabe bugnede og jeg manglede ikke noget, men købet gav mig et kick. Bagefter kom skylden og skammen.” Alex, shopaholic

Som ved al anden afhængighed, er det meget belastende at være nær pårørende til en shopaholic.

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder i forbindelse med behandlingen et familieprogram, således at familie og pårørende har en mulighed for at bearbejde deres negative oplevelser af købemanien.

Samtidig diskuteres hvordan man i fremtiden bedst forholder sig til livet med en shopaholic i helbredelse.

Vi anser familieprogrammet som en vigtig del af behandlingen, og opfordrer familie og nære pårørende til at gøre brug af dette.

Familieprogrammet består af foredrag og gruppediskussioner. Foredragene handler blandt andet om købemani, om typiske reaktioner i familien og om hvordan familien kan arbejde for at genvinde tilliden til tvangskøberen.

Familieprogrammet er udelukkende for de pårørende

Familieprogrammet foregår over en weekend – lørdag og søndag, begge dage fra 10.00 – 15.30 eller som 5 aftenmøder fra 17.00 – 20.00


Behandling Købemani Aalborg

Tirsdag

Aftenhold                       17.00 – 21.00


Er du shopaholic – tag testen her eller kontakt os for en helt uforpligtende forsamtale på tlf. 70 10 03 03


 

Comments are closed.