Er du, eller en du holder af, afhængig af kokain?

Kokain har store konsekvenser for kroppen og sindet. Det er et af de allermest afhængighedsskabende stoffer, og er et rusmiddel med alvorlige bivirkninger. Ved et misbrug af kokain opleves der sjældent en alvorlig fysisk afhængighed af stoffet, men til gengæld er den psykiske kokainafhængighed ved et misbrug meget stærk.

Er du i tvivl om, hvorvidt du selv eller en pårørende er afhængig af kokain? Ring til os og lad os sammen finde ud af det på tlf.: 70 10 03 03.

Til forskel fra afhængighed af f. eks. alkohol eller medicin er det de færreste misbrugere af kokain, der bruger stoffet dagligt. Vedkommende, der har et misbrug, har derfor ofte svært ved at indse, at der er tale om en decideret afhængighed af kokain.

Kokain misbrug og afhængighed af kokain

Afhængighed af kokain

De fleste personer med et misbrug af kokain eller amfetamin oplever alvorlige psykiske og sociale konsekvenser efter kort tids misbrug. Det vil sige problemer i forhold til familie og venner, arbejdsplads, økonomi m.m. Personer med et misbrug oplever et periodevist forbrug af kokain, hvor dage med indtagelse efterfølges af en periode med bivirkninger, hvor det er normalt at føle sig bange, rastløs, irriteret og paranoid.

Mange med kokainafhængighed oplever også de negative virkninger ved kokain – de bliver med tiden paranoide, isolerede, deprimerede og ødelægger forholdet til familie og venner pga. deres afhængighed af kokain.

Kokain og blandingsmisbrug

For at undgå rastløsheden og den angstprægede tilstand der er bivirkninger ved et misbrug af kokain, kombinerer mange med kokainafhængighed deres indtag med andre stoffer. Her er der ofte tale om stoffer, der virker beroligende på centralnervesystemet og hjernen – som for eksempel alkohol eller nervemedicin – og på den måde udvikles der et blandingsmisbrug af forskellige stoffer oven i den allerede opbyggede afhængighed af kokain.

Har du brug for en hjælpende hånd til at komme ud af din kokainafhængighed og blive kvit med bivirkningerne ved dit misbrug? Vi sidder klar til at hjælpe på tlf.: 70 10 03 03.

Hvornår er man afhængig af kokain?

Misbrugere af kokain har ofte ikke en egentlig fysisk afhængighed af det euforiserende stof, men oplever ofte en meget stærk psykisk kokainafhængighed. I den officielle diagnose for kokain misbrug indgår følgende symptomer:

 1. Har du trang til stoffet (craving)? Dvs. en trang til kokain der er stærkere end din viljestyrke.
 2. Oplever du kontroltab? Indtagelsen af en beskeden mængde af kokain giver dig nedsat kontrol efterfølgende – typisk en helt uimodståelig trang til mere.
 3. Har du abstinenssymptomer efter indtagelse af kokain? Typisk uro, rastløshed, frygt og paranoia.
 4. Har du udviklet tolerance overfor kokain? Efter et misbrug over længere tid har du brug for større og større mængder kokain for at fremkalde den samme virkning af stoffet.
 5. Din afhængighed af kokain indtager en dominerende rolle i tilværelsen, og brugen af kokain medfører problemer med din familie, dit arbejde, dine venner m.m.
 6. Du har fortsat et kokainmisbrug på trods af erkendte skadesvirkninger – dvs. du har en manglende evne til at stoppe indtaget af kokain, selv om der er tydelige negative konsekvenser og bivirkninger ved det.

Hvis du har haft tre eller flere af ovenstående symptomer samtidigt i mindst én måned eller gentagne gange inden for 12 måneder, har du udviklet et misbrug og en afhængighed af kokain – og din tilstand kræver professionel behandling og kokainafvænning.

Ring til en af vores misbrugskonsulenter og få en uforpligtende og ganske anonym snak om dit kokainmisbrug. Vi sidder klar ved telefonerne alle døgnets 24 timer. Tlf.: 70 10 03 03.

Karakteristika ved personer med et kokainmisbrug

Ud over de ovenstående symptomer er der samtidig en del karakteristika, der tyder på afhængighed af kokain eller andre stoffer som crack og amfetamin. Personer, der er afhængige af kokain, vil ofte:

 • Lyve for partner, venner og andre.
 • Udvikle et hemmeligt liv, som kun andre med det samme misbrug kender til.
 • Drikke meget store mængder alkohol i forbindelse med misbruget af kokain.
 • Føle sig fuldstændigt ødelagt dagen efter indtagelse pga. kokainens bivirkninger – såsom uro, rastløshed, skam, frygt og paranoia over egen kokainafhængighed.
 • Ikke magte dagligdagens forpligtelser i dagene efter indtagelsen af kokain.
 • Beslutte sig gentagne gange for at stoppe sit misbrug af kokain eller skære ned – dog uden held.
 • Synes trangen til stoffet er helt uimodståelig og er villig til næsten alt for at få fat i stoffet.
 • Foretage sig ting under indtagelsen af kokain som bryder egne værdinormer – som for eksempel utroskab.
 • Opleve problemer med nære pårørende som ikke selv er afhængig af kokain.

Kender du til flere af ovenstående symptomer, er det sandsynligt, at du har udviklet et alvorligt og behandlingskrævende stofmisbrug.
Ring og få hjælp allerede i dag på tlf. 70 10 03 03.

Og husk: Det er bedst at gribe ind så tidligt som muligt – alle afhængighedsproblemer bliver værre med tiden, og det gælder også afhængighed af kokain.

Comments are closed.