Minnesota Behandling

Oprindeligt opstod Minnesota behandling som et behandlingsprogram for personer ramt af et alkoholmisbrug, men behandlingen har siden vist sig  at være særdeles effektiv over for andre former for afhængighed såsom ludomani og andre misbrug.

Læs mere om Minnesotabehandling og Minnesotakur


 

Minnesota behandling og AA

Minnesota behandlingen baserer sig på på den samme behandlings filosofi  som benyttes af Anonyme Alkoholikere, og AA’s 12 trin benyttes også i Minnesota behandlingen.


 

Minnesotabehandling i Nordjylland, Sønderjylland, Østjylland samt på Fyn og Sjælland – Aalborg, Århus, København, Odense og Kolding

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant minnesotabehandling i Nordjylland (Aalborg) i Østjylland (Århus) i Sønderjylland (Kolding) samt på Fyn (Odense) og Sjælland (København)


 

Ambulant Minnesotabehandling

På vores behandlingscentre i Odense, Aalborg, Kolding, Aarhus og København tilbydes ambulant Minnesota behandling – altså hvor man bor hjemme og deltager i behandlingsmøder 3 gange ugentligt – i 6 – 8 uger.

Da behandlingen foregår enten på morgenhold eller uden for normal arbejdstid, er det muligt for de fleste at deltage i alkoholbehandling uden at skulle sygemelde sig fra arbejdet og flytte hjemmefra i 6 uger.


 

Minnesota Behandlingscenter

De fleste tror at Minnesotabehandling er lig med døgnbehandling på et Minnesota behandlingscenter. Men det viser dig, at næsten 90 % har samme effekt af behandlingen på et ambulant Minnesota Behandlingscenter.

Specielt for gruppen af misbrugere der har et støttende ædru netværk, og for de der er i arbejde, gælder det at de profiterer i samme grad – eller bedre –  af ambulant minnesotabehandling i forhold til døgnbehandling.

Vælger man et ambulant Minnesota Behandlingscenter, er man selv herre over hvem der skal vide at man deltager i alkoholbehandling – et aspekt der har vist sig at være af en stor betydning for mange deltagere i Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling.

Uanset om du vælger vores Minnesotabehandling i Nord-, Øst-, Sydjylland eller på Fyn og Sjælland foregår behandlingen efter de samme principper, og der anvendes kun anerkendte behandlingsmetoder med veldokumenteret effekt.


 

Alle behandlere har prøvet det selv

Et bærende element i Minnesota behandlingen er, at alle behandlere selv er tidligere misbrugere, som selv har være igennem alkoholafvænning på et tidspunkt i deres liv, – samtidig med de er professionelt uddannede i behandling af misbrug og afhængighed. Derfor er minnesotakuren så effektiv.

Rådgivernes egen erfaring med afhængighed gør, at der opstår en fortrolighed og tillid mellem klient og behandler. Deltagere i en minnesota behandling oplever derfor hurtigt, at der ikke er nogen moralsk løftede pegefingre.


 

Hjælp til selvhjælp- Minnesota behandling

I en Minnesota behandling er deltagelse i f.eks. Anonyme Alkoholikere (AA), Anonyme Gamblers (GA) eller Anonyme Narkomaner (NA) et naturligt element. Et godt forhold til selvhjælpsgrupperne, støtter misbrugeren i, at vedligeholde de redskaber, som han eller hun har tilegnet sig.


 

Alkoholmisbrug er et familieproblem

I Minnesota behandlingen er afhængighed altid blevet betragtet som et familieproblem. De pårørende lider nemlig under misbruget i lige så høj grad som misbrugeren selv.

Derfor bliver de nære pårørende tilbudt deltagelse i et familieprogram, hvor de får muligheden for at bearbejde de negative oplevelser, som misbruget har medført.


 

Minnesota behandling – en effektiv behandling

Minnesota behandling er den mest brugte behandlingsmetode til behandling af alkoholmisbrug i verden, og har hjulpet flere millioner mennesker og deres familier til et nyt og bedre liv uden misbrug.


 

Minnesotabehandling Nordjylland

Dansk MisbrugsBehandling Ålborg
Adelgade 2, 1.sal
9000 Ålborg

Minnesotabehandling Østjylland

Dansk MisbrugsBehandling Århus
Hack Kampmanns Plads 1
8000 Århus

Minnesotabehandling Sønderjylland

Dansk MisbrugsBehandling Kolding
Mazantigade 5
6000 Kolding

Minnesotabehandling Sjælland

Dansk MisbrugsBehandling København
H. C. Andersens Boulevard 37
1553 København V

Minnesotabehandling Fyn

Dansk MisbrugsBehandling Odense
Vestergade 73
5000 Odense


Kontakt os alle dage på 70 10 03 03

 

Comments are closed.