hash

Har du et kokainmisbrug?

Kokain er et af de allermest afhængighedsskabende rusmidler, men til forskel fra alkohol- eller medicinafhængighed, er det de færreste med et kokainmisbrug, der bruger stoffet dagligt.

Som oftest er der derfor heller ikke tale om en egentlig fysisk afhængighed ved kokainmisbrug, men derimod en meget stærk psykisk afhængighed.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit forbrug af kokain har taget overhånd? Ring til os og få en uforpligtende snak, vores misbrugsrådgivere sidder klar til at hjælpe dig døgnet rundt på telefon 70 10 03 03.

 Hvordan opdager du et kokainmisbrug?

De fleste med et kokainmisbrug oplever alvorlige psykiske og sociale konsekvenser efter kort tids misbrug af kokain, det vil sige problemer i forhold til familie og venner, arbejdsplads, økonomi m. m.

De fleste med et kokainmisbrug oplever at have et periodevist kokainforbrug, hvor dage med indtagelse efterfølges af en periode uden kokainforbrug. I perioden uden kokain, er det naturligt, at man føler sig bange, rastløs, irriteret og paranoid.

Mange kokainmisbrugere oplever følgende bivirkninger som følge af deres kokainmisbrug — de bliver med tiden paranoide, isolerede og deprimerede, og et kokainmisbrug har ofte en negativ indvirkning på relationer til familie og venner.

hash

Hvornår er man afhængig af kokain?

Listen nedenfor opstiller symptomer på afhængighed af kokain. Den kan hjælpe dig til at vurdere, om du selv, eller en af dine nærmeste, har brug for hjælp ud af kokainmisbruget:

  • Din trang til stoffet er stærkere end din viljestyrke, og du oplever cravings efter stoffet.
  • Du oplever kontroltab, og selv et beskedent indtag af kokain fører til markant nedsat kontrol og typisk en voldsom trang til at indtage mere kokain.
  • Du oplever abstinenssymptomer, som bl.a. kan dække over uro, rastløshed, paranoia og angst.
  • Du oplever også en øget tolerance, så den samme virkning kræver større og større mængder kokain.
  • Dit forbrug af kokain får en dominerende rolle i din hverdag og påvirker dine nære relationer til familie og venner, arbejde mv.
  • På trods af erkendte skadesvirkninger fortsætter du dit kokainmisbrug – dvs. du har en manglende evne til at stoppe dit misbrug af kokain på trods af, at brugen har tydelige negative konsekvenser for dit liv.

Hvis du har oplevet tre eller flere af ovenstående symptomer samtidigt i mindst én måned eller gentagne gange inden for 12 måneder, har du udviklet et misbrug af kokain – og din tilstand kræver professionel behandling og kokainafvænning.

Kokainmisbrug og blandingsmisbrug

For at undgå den rastløse og angstprægede tilstand som ofte er en bivirkning ved et misbrug af kokain, kombinerer mange kokainmisbrugere deres indtag af kokain med stoffer, der virker beroligende på centralnervesystemet. Det kan for eksempel være alkohol eller nervemedicin. På den måde kommer man let ud i et blandingsmisbrug, der kan være yderligere ødelæggende og gøre det endnu sværere at komme ud af misbruget af kokain.

Behandling for kokainmisbrug

Dansk MisbrugsBehandling har gode muligheder for at hjælpe dig ud af dit kokainmisbrug.

Vi tilbyder ambulant behandling for kokainmisbrug på dag- og aftenhold i både Aalborg, Aarhus, Odense, Kolding og København. Det er derfor muligt at gå i behandling for kokainmisbrug, samtidigt med at du bor hjemme og passer dit job. Behandlingen for misbrug af kokain foregår i et trygt og fortroligt miljø, og giver dig værktøjerne til et liv uden kokain.

Er du pårørende til en kokainmisbruger?

Da misbrug af kokain oftest er præget af en afhængighed, der primært er psykisk, har mange kokainmisbrugere vanskeligt ved selv at erkende, at de har et kokainmisbrug. Derfor oplever vi ofte, at det er de nære pårørende, der i første omgang oplever de alvorlige konsekvenser stærkest og tager initiativ til behandling for kokainmisbruget.

Er du i tvivl om, hvorvidt din pårørende har et misbrug af kokain, der kræver professionel behandling? Du kan ringe anonymt til os døgnet rundt på telefon 70 10 03 03.

Ring og få en uforpligtende snak om kokainmisbrug på tlf. 70 10 03 03.

 

Hvornår er man afhængig af kokain

Comments are closed.