Par har det svært. Alkoholmisbrug

Kursusforløb for voksne børn af alkoholikere

Jeg var alltid bange for at min mand ikke elskede mig – ikke elskede mig højt nok, og i hvert fald ikke så højt som jeg elskede ham. Men det viste sig, at det var mig selv, der ikke turde stole på hans kærlighed.”

Nina. Voksent barn af alkoholiker

Børn der vokser op i et hjem med alkoholproblemer, eller med andre misbrug, udvikler ofte psykiske og sociale vanskeligheder, som følger barnet ind i voksenlivet.

Voksne børn af alkoholikere har oftere end andre svært ved at tackle voksenlivets udfordringer.

De typiske reaktioner er dårligt selvværd, en tendens til overdreven bekymring, problemer med nære forhold, og en ringe evne til at tage vare på egne behov.

Det kan være vanskeligt at se sammenhængen mellem en opvækst med misbrug og ens aktuelle problemer som voksen.

Der synes dog at være bestemte problemstillinger, der går igen hos voksne børn af alkoholikere.

Er du under 25 år kan Dansk MisbrugsBehandling tilbyde dig et gratis gruppeforløb for voksne børn af alkoholikere i Aarhus. Gruppen består af 1 møde ugentligt i 8 uger.

Ring på tlf. 70 10 03 03 og hør nærmere.


Symptomer – børn af alkoholikere

Er du vokset op med alkoholisme, kender du måske:

  • At du er god til at holde facaden – selv om du føler dig usikker og forvirret indeni – at du føler dig forskellig fra andre
  • At du føler dig ensom – også når du er sammen med andre
  • At du har svært ved at færdiggøre de projekter du starter
  • At du er god til at gøre ting for andre – men ikke for dig selv
  • At du higer efter andres accept og bekræftelse – men næsten ikke kan tåle kritik
  • At du har tendens til at være overdrevent selvkritisk og selvbebrejdende
  • At du ”pynter på historien” og lyver – hvor det ville være lige så let at fortælle sandheden
  • At du har det svært med nære forhold og parforhold
  • At du undviger konflikter – og dermed ikke får opfyldt dine egne ønsker og behov

Selvfølgelig er der forskel på hvor meget en opvækst med alkoholisme påvirker den enkelte, men det selvbillede og de karaktertræk, der er udviklet af en barndom med misbrug er ofte ”sejlivede”, og det kræver en fokuseret indsats at bearbejde og ændre dem.

Så genkender du flere af ovenstående symptomer, vil du sandsynligvis få et godt udbytte af at deltage på voksne-barn-kurset – og få det bedre med dig selv og andre.


Sådan får du hjælp

For at løse sine problemer, er det afgørende at man har nogen man kan tale med – og gerne nogen i samme situation.

Gruppen ledes af en psykolog eller familieterapeut med speciale i misbrugsfamilier og pårørende til alkoholikere. Sammen med andre i samme situation, vil du få hjælp at bryde de uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, som du har udviklet på grund af alkoholproblemerne i din opvækstfamilie.

Du vil lære at genkende dine egne ”misbrugsmønstre” og lære at træffe nye og bedre valg – så du med tiden kan få det bedre med dig selv og andre


Tid og sted

Gruppen for voksne børn af alkoholikere er åben året rundt, der er løbende indskrivning, så tilmelding kan ske når som helst.

Et gruppeforløb består af ét møde ugentligt á 2 ½ time i 8 uger

Kurser for voksne børn af alkoholikere finder sted i Aarhus og København.

Pris: 4.000,- kr.


Kontakt os for yderligere oplysninger på 70 10 03 03


Comments are closed.