Alkoholbehandling – priser og finansiering

Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling består af:

  • En udredende forsamtale.
  • Primærbehandling 3 gange ugentligt á 4 timer i 6-8 uger efter behov.
  • Efterbehandling 1 møde hver 14. dag i 6 måneder.
  • Familiebehandling 1 møde ugentligt i 5 uger.

Læs mere om forløbet med alkoholbehandling.

Samlet pris for alkoholbehandling:
39.500,- kr.

Alkoholbehandling ud over 8 uger:
3.500,- kr./uge.

Det med småt

Ved eventuel afbrydelse af behandling betales der indskrivningsgebyr på 2.000,- kr. samt 1.750,- kr. pr. påbegyndt behandlingsdag.

Ved ophør i utide ydes ikke refusion på familie- og efterbehandling.

Betalingsbetingelser: Betalingen forfalder ved indskrivningen, medmindre andet er aftalt.

Misbrugsbehandlere planlægger misbrugsbehandling

Vores behandlere er professionelle, uddannede og erfarne misbrugsterapeuter, der har mange års erfaring med at sammensætte et behandlingsforløb, der matcher klienternes problematikker og behov.

Forsamtale

Inden behandlingen sættes i gang foretages en udredende forsamtale. Her afdækker vi graden af misbruget og vurderer de problematikker, der skal tages hånd om i behandlingen. Endelig kommer vi med vores anbefaling til varigheden og indholdet i alkoholafvænningen.

Forsamtalen er gratis og uforpligtende.

Familiesamtale – interventionsforberedelse

En familiesamtale er en hjælp til de pårørende til, hvordan de motiverer et familiemedlem, der har et misbrug til behandling. Sammen med en rådgiver gennemgår familien skridt for skridt, hvordan man foretager en intervention med henblik på, at misbrugeren får den rette hjælp.

En familiesamtale er gratis og uforpligtende.

Under selve behandlingsforløbet tilbyder vi også hjælp og rådgivning til familien. Det skal give nære pårørende et frirum til at tale om deres oplevelser og nogle brugbare værktøjer til at håndtere og bearbejde dem.

Finansiering af behandling

Dansk MisbrugsBehandling er en privat behandlingsorganisation, og man skal som udgangspunkt selv finansiere sin behandling. Men der er flere muligheder for finansiering af behandlingen:

  • Sundhedsforsikring. Såfremt du har en sundhedsforsikring, dækker denne typisk udgifterne til behandlingen. Selv om det er arbejdsgiver, der har udtaget sundhedsforsikringen, er brugen af denne fortrolig – både forsikringsselskab og Dansk MisbrugsBehandling har tavshedspligt. Din arbejdsgiver bliver derfor ikke informeret om din deltagelse i misbrugsbehandling, medmindre du selv ønsker det.Dansk MisbrugsBehandling samarbejder med samtlige forsikringsselskaber i Danmark.

    Læs mere om, hvordan du bruger din sundhedsforsikring her.

  • Arbejdsgiverfinansieret behandling. Mange virksomheder yder hjælp til medarbejdere der har problemer med misbrug. Kontakt eventuelt din tillidsmand og forhør om virksomhedens misbrugspolitik.
  • For selvstændig erhvervsdrivende gælder det, at udgifterne til behandling, kan faktureres til selskabet, uden at man personligt beskattes af beløbet.
  • Egenbetaling.

Landsdækkende alkoholbehandling i højeste kvalitet

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant misbrugsbehandling i hele landet. Det betyder, at du kan bo hjemme og passe dit job, samtidig med at du går i behandling tæt på din bopæl. Find dit nærmeste behandlingscenter her.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.