Professionel alkoholafvænning og alkoholbehandling i Aalborg

Lad os hjælpe dig til en professionel og værdig løsning på dit alkoholproblem:

 • Har du problemer med at styre dit alkoholforbrug?
 • Giver dit alkoholforbrug problemer for dig og din familie?
 • Overvejer du ambulant behandling af alkoholmisbrug i Aalborg?

Se film om Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling:

Ambulant alkoholbehandling i centrum af Aalborg

Dansk MisbrugsBehandling i Aalborg hjælper mennesker med alkoholproblemer fra hele Nordjylland til et nyt og bedre liv uden alkoholmisbrug.

Vi er Danmarks største private ambulante behandlingstilbud, og vi tilbyder alkoholrådgivning og ambulant alkoholbehandling tilpasset din hverdag.

Misbrugscenteret i Aalborg er en af Dansk MisbrugsBehandlings 5 afdelinger i over hele Danmark, og vi hjælper hvert år ca. 300 alkoholmisbrugere til en løsning på deres alkoholproblem.

I tvivl om du har behov for alkoholbehandling?

Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi lavet en alkoholtest, der kan bruges af både dem der drikker og deres pårørende.
Testen består af 16 spørgsmål der afdækker typiske tegn på alkoholmisbrug, som de optræder i hverdagen.

Alkoholbehandling i Aalborg uden for normal arbejdstid

Bor du i Nordjylland og overvejer at få hjælp til et alkoholproblem, har du mulighed for at deltage i Dansk MisbrugsBehandlings alkoholbehandling i Aalborg.

Vores alkoholafvænning finder sted uden for normal arbejdstid, så du behøver ikke tage fri fra arbejde eller sygemelde dig for at deltage i behandlingen.

Dansk MisbrugsBehandling Aalborg henvender sig til de noget mere ressourcestærke alkoholmisbrugere, og fire ud af fem af vores deltagere har både arbejde og familie.

Behandlingstider for alkoholafvænning i Aalborg

MandagOnsdagFredag
17.00 – 21.0017.00 – 21.0015.00 – 19.00

Dansk MisbrugsBehandlings ambulante alkoholbehandling i Aalborg består af:

 • 3 møder ugentligt i 6 – 8 uger.
 • 6 måneders efterbehandling.
 • Familiebehandling til nære pårørende.
 • Enesamtaler med din personlige misbrugsbehandler.

Dansk MisbrugsBehandlings alkoholafvænning i Aalborg består af gruppediskussioner, enesamtaler med rådgiver, undervisning, opgaveløsning og personligt program.

I din alkoholbehandling lærer du bl.a. om, hvordan du håndterer drikketrang, hvordan du omgås andre, der drikker alkohol, og hvordan du undgår tilbagefald.

Familiebehandlingen sikrer, at også de pårørende får hjælp, støtte og rådgivning efter en svær tid med alkoholmisbrug.

Alkoholafvænning uden offentlig registrering

Der sker ingen offentlig registrering af deltagerne i Dansk MisbrugsBehandling. Alle henvendelser til alkoholbehandlingen i Aalborg behandles med fortrolighed og anonymitet, og der videregives ingen oplysninger til tredjepart, medmindre man som deltager selv ønsker det.

Da man ikke behøver at tage fri fra arbejde for at deltage i alkoholbehandlingen i Aalborg, beslutter man også selv, hvem der skal vide at man har valgt at gå i alkoholafvænning.

Samtale om misbrugsproblemer

På misbrugscenteret i Aalborg bliver du tilknyttet en rådgiver, der følger dig gennem hele dit behandlingsforløb.

Når du vælger Dansk MisbrugsBehandlings alkoholrådgivning i Aalborg, får du:

 • Ambulant behandling tilpasset din hverdag.

 • Professionelt uddannede misbrugsbehandlere.

 • Fortrolighed og anonymitet.

 • Mulighed for døgnbehandling.

 • Alkoholbehandling i centrum af Aalborg.

 • Alkoholbehandling godkendt af alle sundhedsforsikringer.

Som deltager i misbrugsbehandlingen i Aalborg har du altid mulighed for at komme i kontakt med en rådgiver. Vi har telefonvagt 24 timer i døgnet.

Alkoholbehandlingen i Aalborg benytter kun professionelt uddannede behandlere

Dansk MisbrugsBehandlings alkoholafvænning i Aalborg ledes af professionelt uddannede misbrugsbehandlere. Alle behandlere er selv tidligere misbrugere, så det, du som deltager går igennem, har de selv prøvet på egen krop.

Det skaber en tillid og nærhed i behandlingen – det er nu engang lettere at tale med nogen, som kender til problemerne selv.

Ambulant behandling af alkoholmisbrug i Aalborg – en effektiv alkoholbehandling

Vidste du at:

 • Sundhedsstyrelsen peger på, at ambulant alkoholbehandling for alkoholmisbrugere, der har arbejde og familie, er lige så effektiv som døgnbehandling.
 • I ambulant alkoholbehandling afprøver man sine nye livsstrategier, mens man har hjælp og støtte fra behandlingen.
 • Prisen på ambulant alkoholbehandling i Aalborg er mindre end halvdelen af prisen på døgnbehandling.
76 procent svarer at de er meget tilfredse med deres primærbehandling hos Dansk MisbrugsBehandling

Vi spurgte deltagerne i vores alkoholbehandling, om hvor tilfredse de var med behandlingen?

Hvorfor Dansk MisbrugsBehandlings alkoholafvænning i Aalborg?

 • På landsplan hjælper Dansk MisbrugsBehandling hvert år mere end 300 alkoholmisbrugere til at løse deres alkoholproblem.
 • I Dansk MisbrugsBehandlings alkoholafvænning anvendes udelukkende anerkendte og velafprøvede behandlingsmetoder, med en veldokumenteret effekt.
 • Dansk MisbrugsBehandling har fast tilknyttet læge, psykiater og psykolog.
 • Alle misbrugsrådgivere er specialuddannede alkoholbehandlere.
 • I ambulant alkoholafvænning er du selv herre over, hvem du fortæller til, at du går i alkoholbehandling.
 • Deltagelse i alkoholbehandlingen i Aalborg er fortrolig – der foregår ingen offentlig registrering af deltagerne.
mand overvejer at starte i alkoholbehandling

Alkoholbehandlingen hos Dansk MisbrugsBehandling i Aalborg foregår på små hold på omkring 8 deltagere.

Er du pårørende til en der har brug for alkoholbehandling?

Som pårørende kan det være vanskeligt at konfrontere en alkoholmisbruger med vedkommendes alkoholproblem.

Kontakt os på 78 75 22 49, og lad os hjælpe dig med råd og vejledning til, hvordan du bedst motiverer alkoholmisbrugeren til behandling.

Du er også velkommen til at bestille en tid til en samtale for dig og andre pårørende på vores afdeling for alkoholrådgivning i Aalborg, hvor vi kan få en snak om, hvordan I bedst motiverer et familiemedlem til at gå i alkoholafvænning.

Grundig forberedelse er alfa og omega for udfaldet af en konfrontation, og en forbedrende samtale øger chancen for, at misbrugeren søger alkoholbehandling betydeligt.

Til sidst kunne jeg ikke mere, og jeg forlangte, at Jens gik i behandling, ellers måtte vi skilles. Det er det værste – men også det bedste, jeg nogensinde har gjort. Nu har Jens været ædru i mere end 4 måneder. Tak til alle hos Dansk MisbrugsBehandling i Aalborg.

____

Linda. gift med en alkoholiker

Alkoholafvænning som døgnbehandling

Såfremt man har et meget fremskredent alkoholmisbrug, og der er ringe sandsynlighed for, at man kan holde sig ædru gennem et ambulant behandlingsforløb, henviser Dansk MisbrugsBehandling til behandling på et af vore døgnbehandlingscentre.

Har man brug for abstinensbehandling, er det ofte hensigtsmæssigt, at man starter sin behandling i døgnbehandling, hvor abstinensbehandlingen forestås af læge og andet sundhedspersonale.

Døgnbehandlingen følges typisk op af et ambulant behandlingsforløb hos Dansk MisbrugsBehandling i Aalborg, så man får hjælp og støtte til at skabe en dagligdag uden alkoholmisbrug.

Hvis du er i tvivl om, hvilken type alkoholafvænning, der er den rigtige for dig eller din pårørende, så kan vi hjælpe dig til en afklaring gennem en personlig samtale på misbrugscenteret i Aalborg.

Alkoholrådgivning i Aalborg – priser og finansiering

Dansk MisbrugsBehandling er en privat behandlingsinstitution, og man skal i udgangspunktet selv finansiere sin behandling. Dette er der flere måder at gøre på:

 • Egenbetaling.
 • Finansiering ved hjælp af sundhedsforsikring.
 • Arbejdsgiverbetalt behandling.
 • Som selvstændig erhvervsdrivende – hvor udgiften er fradragsberettiget.

Du finder priser på behandlingen her:

Samlet pris for alkoholbehandling:
39.500,- kr.

Alkoholbehandling ud over 8 uger:
3.500,- kr./uge.

Det med småt

Ved eventuel afbrydelse af behandling betales der indskrivningsgebyr på 2.000,- kr. samt 1.750,- kr. pr. påbegyndt behandlingsdag.
Ved ophør i utide ydes ikke refusion på familie- og efterbehandling.
Betalingsbetingelser: Betalingen forfalder ved indskrivningen, medmindre andet er aftalt.

Dansk MisbrugsBehandling i Aalborg har adresse på Adelgade 2

Dansk MisbrugsBehandlings alkoholrådgivning foregår på Adelgade 2 i Aalborg.

Adresse, parkering og transport

Alkoholrådgivning i Aalborg har adresse på Adelgade 2, 1. sal 9000 Aalborg.

Fra Aalborg station er der under 10 min. til fods til alkoholbehandlingen.

En lang række busser har stoppested på Boulevarden, hvorfra der kun er få minutters gang til misbrugscenteret.

Hvis du deltager i alkoholbehandlingen i Aalborg, og kommer i bil, er der mulighed for parkering i Salling P-hus eller på parkeringspladsen bag Aalborg Historiske Museum.

Spørgsmål og svar:

Dansk MisbrugsBehandling er en privat og ikke en kommunal behandling, og der sker ingen offentlig registrering af deltagerne i alkoholrådgivningen i Aalborg.

Der går kun information ”ud af huset” såfremt deltagerne i misbrugsbehandlingen i Aalborg selv ønsker dette, og konfirmere det med sin underskrift.

Det har vist sig, at antabus ikke er særlig effektivt som løsning når man har alkoholproblemer, og derfor benytter man i langt mindre grad antabus i alkoholbehandling end man gjorde tidligere. Dette gælder også for alkoholbehandlingen i Aalborg.

Men for nogle klienter, som har stærk drikketrang, og som har svært ved at ”få fat” kan det være hensigtsmæssigt at starte behandlingen med nogle uger på antabus. I alkoholbehandlingen i Aalborg drejer dette sig om lidt under 10 % af deltagerne.

Hvis man skal have udskrevet antabus, foregår dette hos egen læge – der skrives ikke medicin ud på misbrugscenteret i Aalborg.

Dansk MisbrugsBehandling er ikke en del af det offentlige system, og som privat behandlingsorganisation yder det offentlige ikke tilskud til behandlingen.

Har man en sundhedsforsikring, kan man typisk finansiere sin alkoholafvænning ved hjælp af denne. Det er vigtigt at vide, at selv om de fleste sundhedsforsikringer er arbejdsgiverbetalte, så er der fortrolighed om brugen af forsikringen. Arbejdsgiver bliver kun informeret om brugen af sundhedsforsikringen, hvis du selv ønsker, at de skal vide, at du går i alkoholafvænning.

Ved den udredende forsamtale på misbrugscenteret i Aalborg, kan vi være dig behjælpelige med vejledning till, hvordan du gør brug af din sundhedsforsikring.

Der er en del fordomme om mennesker, der har udviklet alkoholmisbrug – at det er mennesker, der drikker om morgenen for at holde abstinenserne nede, og som har mistet både familie og arbejde. Og selvfølgelig findes de, men de udgør en meget lille del af alkoholmisbrugerne i Danmark.

I alkoholbehandlingen i Aalborg møder du danskere, som danskere er flest. Ca.85% er i arbejde eller er selvstændige, ca. 5 % er under uddannelse, og 5 % er på pension.

I forbindelse med alkoholbehandlingen tilbydes alle nære pårørende familiebehandling, som består af ét møde om ugen i 5 uger.

Samtidig er det altid muligt som pårørende at kontakte rådgivere telefonisk, eller komme ind og få en samtale på misbrugscenteret i Aalborg.

Ønsker du yderligere information om alkoholbehandlingen i Aalborg?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.