Ambulant alkoholbehandling Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense og København.

Dansk MisbrugsBehandling tilbyder ambulant behandling for alkoholmisbrug i misbrugscentre i Aarhus, København, Odense, Aalborg og Kolding.

Du kan bo hjemme mens du deltager i behandlingen – også uden for normal arbejdstid.

I ambulant alkoholbehandling kan du bo hjemme og bevare dit arbejde samtidig med, at du er i behandling for alkoholmisbrug i misbrugscentret tættest på dit hjem.

Ambulant alkoholbehandling er et professionelt og effektivt alternativ til døgnbehandling, som for ca. 90 % af de danske alkoholmisbrugere har samme effekt.

Kun de allermest socialt belastede alkoholikere profiterer bedre af døgnbehandling end af ambulant alkoholbehandling.


Dansk MisbrugsBehandling – et landsdækkende behandlingstilbud

Dansk MisbrugsBehandling er Danmarks største private udbyder af ambulant alkoholbehandling, og vi har misbrugscentre fordelt over hele landet. Her kan du læse om behandlingen på vores afdelinger i:

Aarhus   •   København   •   Odense   •   Aalborg   •   Kolding


Minnesotabehandling som ambulant behandling

Hos Dansk MisbrugsBehandling tilbyder vi ambulant alkoholbehandling efter Minnesotamodellen. Du kan deltage i ambulant alkoholbehandling på misbrugscentret tættest på dig – enten i Aarhus, Aalborg, Kolding, Odense eller København, samtidig med, at du bor hjemme og passer dit arbejde.


Vidste du det om Minnesotabehandling

  • Den mest benyttede behandlingsform for alkoholmisbrug verden over
  • Alle rådgivere er specialuddannede alkoholterapeuter – og selv tidligere misbrugere
  • En behandlingsmetode med veldokumenteret effekt
  • Hele familien inddrages i behandlingen, for at sikre den bedste trivsel for alle

Kontakt os og hør mere om vores velafprøvede behandlingskoncept


Ambulant alkoholbehandling – 3 møder om ugen på misbrugscentret

Når du deltager i en ambulant behandling, deltager du i behandlingsmøder 3 gange om ugen i 6 til 8 uger på et af vores misbrugscentre i København, Aarhus, Odense, Aalborg eller Kolding.

Du undgår at sygemelde dig og flytte hjemmefra i 6 uger. Dine møder foregår enten om morgenen eller uden for normal arbejdstid – og vi tilpasser behandlingen efter dine forpligtelser i hverdagen.

Går du i ambulant alkoholbehandling, bestemmer du også selv, hvem der skal vide, at du er i behandling. Du behøver ikke nødvendigvis fortælle det på din arbejdsplads – heller ikke selv om behandlingen finansieres af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring.

 


Ambulant behandling for alkoholmisbrug – en effektiv behandlingsform

Sundhedsstyrelsens undersøgelser peger på, at kun de allermest belastede alkoholikere har en bedre effekt af døgnbehandling i forhold til behandling på et ambulant misbrugscenter.

”…..analyserne konkluderer derfor, at der generelt ikke er forskel på effekten af døgn- og ambulant behandling for alkoholafhængighed. Imidlertid kan der være grupper af patienter, der bør tilbydes døgnbehandling, og det gælder formentlig især patienter med nedsat kognitivt funktionsniveau, patienter, der gentagne gange har mislykket ambulant behandling og de, der lever under så ustabile sociale forhold, at det påvirker deres deltagelse i ambulant behandling.”

Uddrag af: ”Alkoholbehandling – en medicinsk teknologivurdering”
Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, oktober 2006

Læs mere om Minnesotabehandling som ambulant alkoholbehandling

Find misbrugscentret tættest på din bopæl herunder, eller kontakt os telefonisk i dag for at høre mere om dine behandlingsmuligheder.


Ambulant alkoholbehandling Aalborg

Jens Bangs Stenhus
Adelgade 2
9000 Aalborg

Ambulant alkoholbehandling Aarhus

Hack Kampmanns Plads 1
8000 Aarhus

Ambulant alkoholbehandling Kolding

Mazantigade 5
6000 Kolding

Ambulant alkoholbehandling København

H.C. Andersens Boulevard 37
1553 København V

Ambulant alkoholbehandling Odense

Vestergade 73
5000 Odense C


Kontakt os alle dage på 70 10 03 03 og hør mere om ambulant misbrugsbehandling på et misbrugscenter nær dig


Comments are closed.