Sådan konfronterer du en alkoholiker

Det er næsten umuligt for en alkoholiker selv at træffe beslutningen om at gå i alkoholbehandling – og det rejser spørgsmålet, hvordan man motiverer en alkoholiker til at søge behandling. I de allerfleste tilfælde er det familie, børn eller arbejdsplads, der motiverer misbrugeren til at søge hjælp til sit alkoholproblem.

Motivation er en afvejning af fordele og ulemper ved et givent valg. Derfor er langt den største enkeltgrund til at alkoholikere vælger behandling da også, at partner/ægtefælle stiller alkoholbehandling, som en betingelse for fortsat partnerskab/ægteskab.

Det er konsekvenserne ved at sige nej til behandling – der i sidste ende giver et ja til behandling.


Sådan reagerer en alkoholiker

Hjælp til pårørende. Sådan konfronterer du en alkoholiker.

“Til sidst kunne jeg ikke mere, og jeg forlangte at Jens gik i behandling, ellers måtte vi skilles. Det er det noget af det sværeste – men også det bedste jeg nogensinde har gjort. Nu har Jens været ædru i mere end 4 måneder. ” Linda. Gift med en alkoholiker.

Når en alkoholiker bliver konfronteret med sit drikkeri og krav om behandling, vil vedkommende ofte benægte problemets alvor og kæmpe for retten til fortsat at drikke alkohol.

Enten ved at benægte omfanget af sit drikkeri, reagere aggressivt eller slå det hen, som en overdreven reaktion fra de pårørendes side – og der vil sjældent umiddelbart være motivation fra alkoholikerens side til at søge hjælp.

Derfor oplever de fleste det meget vanskeligt, hvordan man motiverer en alkoholiker


Nogle råd til hvordan man bedst konfronterer en alkoholiker:

1. Konfronter ikke alkoholikeren når vedkommende er beruset. Ofte er det hensigtsmæssigt at tage snakken tidligt på dagen.

2. Skriv ned hvad du vil sige, så du er sikker på at du får sagt alt det, du ønsker at sige.

3. Giv konkrete eksempler på hvordan misbrugerens adfærd er uacceptabel. F eks. spirituskørsel, svigtede aftaler, opfylder ikke sine forpligtelser, pinlig opførsel, at vedkommende bruger grimt sprog, urimelig og ubehagelig opførsel, og lignende.

4. Forklar klart og tydeligt hvordan alkoholmisbruget påvirker dig f. eks. at du er utryg, at du bliver pinlig berørt når I er ude, at du bliver frustreret og vred når aftaler ikke overholdes, at du er bange for hvordan børnene berøres af drikkeriet eller andet

5. Fortæl hvad du savner I jeres forhold på grund af drikkeriet, og gør opmærksom på hvad du ser af positive muligheder i fremtiden, såfremt vedkommende går i behandling.

En mand konfronterer sin hustru med krav om alkoholbehandling.

“Det er selvfølgelig aldrig rart at konforntere et familiemedlem med krav om behandling. Men det paradoksale er, at næsten alle ender med at blive taknemmelige over, at familien greb ind.

6. Diskuter ikke om hvorvidt vedkommende er alkoholiker eller ej, det fører efter al sandsynlighed blot til en endeløs og ufrugtbar diskussion. Derimod skal du forklare – og stå fast på – at misbrugerens drikkeri er uacceptabelt for dig.

7. Hvis du har besluttet dig for at stille krav om behandling, er det vigtigt at du fremlægger ét og kun ét behandlingstilbud – som ikke er til forhandling. Hvis du begynder at forhandle her, bliver det forhandlet ned.

8. Hvis du har besluttet dig for at stille krav om behandling, skal du have gjort dig klart, hvilke konsekvenser det har, såfremt alkoholikeren ikke accepterer behandling. Du må ikke starte en konfrontation, uden du er 100 % afklaret om dette.

9. Jo flere familiemedlemmer der deltager i interventionen, desto bedre er chancen for succes. Det er dog af største vigtighed, at alle deltagere er enige om målet for konfrontationen. Hold et møde sammen med de andre deltagere inden konfrontationen.

Overvej at gøre dette på en af Dansk MisbrugsBehandlingens afdelinger i København, Aarhus, Aalborg, Odense eller Kolding, sammen med en professionel rådgiver.

10. Kontakt Dansk MisbrugsBehandling inden du/I konfronterer alkoholikeren. Det er fornuftigt at drøfte den forestående intervention med en professionel misbrugsrådgiver for råd og vejledning. For det andet er det hensigtsmæssigt at du har sat dig ind i hvad professionel alkoholbehandlingen indebærer, således at der tages højde for eventuelle forhindringer inden konfrontationen.


Følg linket og læs hvordan Else, som er gift med en alkoholiker, Motiverede sin mand til alkoholbehandling – en beretning der fortæller, hvordan hun greb det an.


Alkoholikeren vil (næsten) altid forsøge at undgå behandling

Når alkoholikeren bliver konfronteret med sit drikkeri, vil vedkommende ofte søge et kompromis, for at undgå at gå i behandling, f.eks.:

Alkoholbehandling med antabus

Antabus kan være en støtte i alkoholbehandlingen – men kan aldrig stå alene.

• At tage antabus – eventuelt kontrolleret af ægtefælle eller partner
• At love at drikke mindre fra nu af
• At holde en pause i flere uger
• At holde op med at drikke, og love at gå i behandling hvis
han eller hun falder i igen
• At tale med sin læge om det
• Aldrig mere at drikke hård spiritus
• Kun at drikke i weekender
• Ikke at omgås drikkevenner

Sådanne løfter er ikke en egentlig motivation fra alkoholikerens side til at gøre noget ved probelemt, og disse løfter holder som regel kun indtil krisen er drevet over, hvorefter drikkeriet igen accelererer.

Smerten er dermed kun blevet forlænget for alle parter. Derfor er det vigtigt ikke at acceptere sådanne ”svage kompromisser”.

Det er fornuftigt stå fast på, at alt andet end et ja (til behandling) opfattes som et nej.


Et alkoholmisbrug er hele familiens problem

Husk at drikkeriet ikke kun er misbrugerens eget problem, men hele familiens problem. Oftest påvirkes de pårørende i endnu højere grad af drikkeriet en misbrugeren selv, og derfor er det også familiens ret at gribe ind og forlange problemet løst.

Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi erfaring for, at det øger chancerne for et godt resultat betydeligt, såfremt familien deltager i et formøde med en professionel misbrugsrådgiver, hvor der lægges en plan for hvordan I konfronterer alkoholikeren. Et sådant møde er gratis, fortroligt og uforpligtende.

Du er velkommen til at kontakte Dansk MisbrugsBehandling, hvis du ønsker flere råd til, hvordan man konfronterer en alkoholiker.


Læs mere om: Alkoholiker, Symtomer og tegn.

Download testen: Har du et behandlingskrævende alkoholproblem – og få svar på om du eller din pårørende har behov for alkoholbehandling.


Comments are closed.