medarbejdere i misbrugsbehandling

Stigning i antallet af alkoholbehandling af medarbejdere

Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi i den senere tid, oplevet en stigning i antallet af medarbejdere sendt i alkoholbehandling af deres arbejdsgiver. Vort ambulante behandlingstilbud, hvor misbrugeren bor hjemme og helt eller delvist passer sit arbejde mens behandlingen står på, synes at være et attraktivt tilbud for virksomheder, der ønsker at hjælpe en medarbejder med et alkoholproblem.

Alkoholproblemer på arbejdspladsen

Hvis en arbejdsplads griber ind og henviser en medarbejder med alkoholproblemer til alkoholbehandling, har medarbejderen en væsentlig bedre behandlingsprognose, end hvis arbejdspladsen ikke er involveret.

Sundhedsstyrelsens undersøgelser viser, at ca. dobbelt så mange af de der bliver henvist til alkoholbehandling fra arbejdspladsen, gennemfører en behandlingen i forhold til dem, der bliver henvist af egen læge.

Det skaber en stor motivation at vide, at arbejdspladsen iværksætter en alkoholbehandling, frem for at afskedige en medarbejder, der har et alkoholproblem.

Alkoholbehandling iværksat af arbejdsgiver – en svær situation

Hos Dansk MisbrugsBehandling er det også vores erfaring, at alkoholbehandling iværksat af arbejdspladsen giver de allerbedste resultater. Men vi ved også, at det en vanskelig og svær situation, når en arbejdsgiver skal konfrontere en medarbejder med et alkoholproblem – både for arbejdsgiveren, men bestemt også for den ansatte.

Det er flovt at indrømme et alkoholproblem

Det er altid flovt og skamfuldt at indrømme sit alkoholproblem. Når en arbejdsgiver konfronterer en medarbejder med et alkoholproblem, bliver han eller hun oftest mødt med forsvar og benægtelse. For mange af alkoholmisbrugerne er det første gang, at de bliver konfronteret med, at deres misbrug er synligt for andre, og prøver umiddelbart, at give (fantasifulde) forklaringer på hvorfor de har lugtet af spiritus på arbejdspladsen, hvorfor de har megen sygefravær, hvorfor deres arbejdsindsats er forringet osv.

Men det er vitterlig også skamfuldt, at erkende at man har et alkoholmisbrug, der er synligt for andre – specielt over for chef og kollegaer – og når man samtidig bliver præsenteret for et krav om alkoholbehandling – så den første forsvarsreaktion er forståelig nok.

Intervention – den svære samtale

Intervention er den samtale hvor man konfronterer medarbejderen med hans eller hendes alkoholproblem, og hvor man typisk præsenterer vedkommende for et krav om alkoholbehandling, som forudsætning for fortsat ansættelse.

Dette kan for medarbejderen opleves som en indgriben i dennes personlige frihed – og de flestes umiddelbare reaktion er som sagt da også modstand.

Man siger, at intervention er ”kunsten at hjælpe et menneske i nød – som ikke umiddelbart ønsker hjælp”, og hvis det virker grænseoverskridende for medarbejderen, så gør det det i høj grad også for arbejdsgiveren, og mange ledere har da også svært ved at beslutte sig for at foretage en sådan konfrontation.

Alkoholmisbrug kræver behandling

Der er selvfølgelig en del etiske overvejelser, der ligger forud for en intervention – og som tidligere nævnt, er det en grænseoverskridende situation for alle parter; men er der på virksomheden en medarbejder med et synligt alkoholproblem, er der al mulig grund til at foretage en sådan:

  1. Alkoholbehandling som er foretaget ved arbejdsgivers mellemkomst, har den allerbedste behandlingsprognose – ca. 90 % af disse har et positivt behandlingsresultat.
  2. Medarbejdere med et alkoholproblem hører i sagens natur til de mest ressourcestærke alkoholmisbrugere. Dette betyder, at man ved at gribe ind kan spare personen for afskedigelse, skilsmisse og sociale deroute.
  3. Ved at gribe ind mens personen stadig er i ansættelse dvs. inden den sociale deroute for alvor er sat ind, kan misbrugeren typisk profitere af et ambulant forløb, og på den måde bo hjemme og helt eller delvist passe sit arbejde mens behandlingen står på. Dette er en langt mindre indgriben i medarbejderens hverdag, og virksomheden behøver ikke undvære medarbejderen i de 5 – 6 uger en døgnbehandling ville vare.
  4. Mange medarbejdere er omfattet af en sundhedsforsikring, som dækker misbrugsbehandling. Er dette tilfældet, er behandlingen uden omkostninger for såvel medarbejder som virksomhed. Hvis ikke, er omkostningerne til ambulant alkoholbehandling ca. 1/3 af den til døgnbehandling – og udgiften er fradragsberettet for virksomheden.
  5. Selvom medarbejdere med et alkoholproblem ofte umiddelbart har modstand på at gå i alkoholbehandling, oplever vi næsten altid, at den følelse efter kort tid afløses af lettelse og taknemmelighed over at nogen greb ind.

Så der er al mulig grund til at gribe ind med mod, omsorg og konsekvens såfremt man på arbejdspladsen bliver opmærksom på en medarbejder med et alkoholmisbrug.

Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi afdelinger i Aalborg, Kolding, Aarhus, Odense og København og vi har en fast tilknyttet alkoholkonsulent, der gerne er behjælpelig med forberedelse af og deltagelse i en eventuel intervention.

Har du brug for yderligere information om alkoholbehandling for medarbejdere?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
    Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.