ludoman spiller poker

Med støtte fra Kriminalforsorgen foretager Dansk MisbrugsBehandling undersøgelsen: “Forekomst af ludomani og spilleproblemer blandt indsatte i danske fængsler.”

Mere end 25 % af de som søger behandling for ludomani har begået kriminalitet

Vi ved, at mere 25 % af de som søger behandling for ludomani, har begået en eller anden form for kriminalitet for at skaffe penge til spil eller økonomiske problemer opstået som følge af spil.

Samtidig ved vi fra udenlandske undersøgelser, at indsatte har større spilleproblemer end befolkningen som helhed – men der er ikke foretaget sådanne undersøgelser blandt indsatte i danske fængsler.

Dette er således den første undersøgelse, der skal afdække, om dette også er tilfældet i Danmark.

Vi mener, at undersøgelsens resultater for det første kan levere vigtig information til forståelsen og håndteringen af ludomani i Danmark generelt, og for det andet bidrage til overvejelser om, hvorvidt der er behov for flere behandlingstilbud for indsatte ludomaner.

Undersøgelsens formål: Sammenhængen mellem ludomani, spilleproblemer og kriminalitet

Formålet med undersøgelsen er at belyse følgende spørgsmål:

 • Hvor store spilleproblemer har indsatte i danske fængsler i forhold til den øvrige befolkning.
 • Har spil og spilleproblemer ført til kriminalitet og straf blandt indsatte.
 • Har indsatte med spilleproblemer fået tilbudt og deltaget i behandling for ludomani

Ved at kombinere spørgsmålene om spil og spilleproblemer med spørgsmål om blandt andet kriminalitetens art, straffens længde, misbrugsproblemer m.m. søger vi samtidig svar på, om der er bestemte karakteristika, der går igen hos indsatte med spilleproblemer. Såfremt man kan pege på sådanne sammenhænge, kan dette bruges som input til en bedre og mere målrettet behandlingsindsats for ludomani.

Undersøgelsens metode

Undersøgelsen foregår som en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige indsatte i 6 danske fængsler:

 • Statsfængslet Møgelkær.
 • Statsfængslet Østjylland.
 • Statsfængslet på Søbysøgård.
 • Statsfængslet i Ringe.
 • Statsfængslet ved Horserød.
 • Statsfængslet i Jyderup.

Status

Der er pr. den 20. november foretaget spørgeskemaundersøgelser i samtlige 6 fængsler og resultaterne er nu under bearbejdelse.

Vi har mødt utrolig megen velvilje ved vores besøg – et stort tak til både personale og indsatte i fænglserne for deres store imødekommenhed.

Vi har haft en deltagelsesprocent på over 40 – hvilket klart overgik vores forventning. Samtidig ser det ud som om der er mellem 20 -30 % af de indsatte som lider af ludomani hvilket skal holdes op i mod en hyppighed i befolkningen som helhed på ca. 0,25 % (Ifølge socialforskningsinstituttets rapport: ”Ludomani i Danmark” – justeret for køn og alder).

Disse tal er absolut kun foreløbige og præget af megen usikkerhed – men samtidig er der dog ingen tvivl om, at der er en markant overhyppighed blandt indsatte i forhold til befolkningen i øvrigt.

Vi håber, at kunne levere et foreløbigt resultat af undersøgelsen i indeværende år – og i 2010 udgives den færdige rapport.

Ansvarlige for undersøgelsen

Undersøgelsen udføres af Dansk MisbrugsBehandling, som er en uafhængig behandlingsinstitution, der behandler for misbrug, afhængighed og ludomani.

Undersøgelsen støttes af kriminalforsorgen, men de er ikke involveret i undersøgelsen som sådan – udover at være behjælpelig med tilladelser og de (mange) rent praktiske foranstaltninger i forbindelse med adgang og interviews med indsatte i de pågøldende fængsler.

Konsulent på undersøgelsen er Ph.d. Jens Bonke, der blandt andet har forestået Socialforskningsinstituttets undersøgelse ”Ludomani i Danmark”.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.