Familiebehandling hos Dansk MisbrugsBehandling

Det kræver en indsats – også af familien

Selvfølgelig er alkoholikerens ædruelighed en forudsætning for et godt familieliv. En familie bliver aldrig lykkelig, så længe der er aktivt misbrug i familien – det er umuligt.
Men det viser sig, at de mønstre og familieroller som misbruget har medført, oftest er blevet så indgroet i familien, at det kræver en bevidst indsats – også fra de pårørendes side – at bryde dem.
Det kræver en indsats fra hele familien, at genskabe den tryghed og harmoni som misbruget har ødelagt.

Hjælp til hele familien

En alkoholiker udtaler sig om sit misbrug

Jeg havde lovet min familie at holde op med at drikke et utal af gange, men det var først da jeg fik de rigtige værktøjer, at jeg kunne overholde mit løfte”

Carl Ove. Alkoholiker.


Hos Dansk MisbrugsBehandlings afdelinger i København, Odense, Aalborg, Aarhus og Kolding tilbydes hele familien hjælp og støtte i forbindelse med al behandling.
Familiebehandlingen henvender sig til partner, ægtefælle, forældre og voksne børn af misbrugere.
Samtidig tilbyder vi hjælp til både unge og teenagere – og voksne børn af alkoholikere:


Mødet med andre i samme situation

Er man pårørende til en alkoholiker, får man typisk talt alt for lidt om sine problemer. Mange synes det er flovt, grænseoverskridende eller illoyalt at tale med andre om et familiemedlems alkoholproblem.
Men det viser sig, at mødet med andre i samme situation er en uvurderlig støtte, når man skal bearbejdede de negative oplevelser af et alkoholmisbrug.
Deltagerne vil gennem foredrag, gruppesamtaler og mødet med andre familier opnå en indsigt i de familiemønstre som misbruget har medført – og få de nødvendige redskaber forandring.


Temaer i familieprogrammet

I familieprogrammet arbejder vi blandt andet med følgende temaer:

  • Familiemønstre i misbrugsfamilier
  • Alkoholisme – en hjælp til forståelse af begrebet alkoholisme
  • Medafhængighed – typiske pårørendereaktioner på alkoholmisbrug
  • Kommunikation i familien – en vejledning til en forbedret kommunikation i familien
  • Børn i misbrugsfamilier – typiske reaktionsmønstre hos børn vokset op med misbrug
  • Tilbagefald – hvad stiller man op, hvis uheldet er ude

Familieprogrammet er gratis for de pårørende

Familieprogrammet er uden omkostninger for max. 3 pårørende til deltagere i behandling hos Dansk MisbrugsBehandling i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Kolding. Ønskes der deltagelse af flere en 3 familiemedlemmer foretages dette som tilkøb.
Grupper for børn og unge foretages som tilkøb.


Familieprogrammet er for pårørende, og misbrugeren selv deltager ikke

Familieprogrammet består af ét møde á 3 timer én aften om ugen i 5 uger – eller som weekendkursus lørdag og søndag 10.00 – 16.00 begge dage.


Gode resultater for alle

Familieprogrammet har til formål at hjælpe og støtte de pårørende i en svær situation – og er ikke et ”støtteprogram” for alkoholikeren i behandling.
Men det viser sig alligevel, at alkoholikere har en bedre behandlingsprognose, når familien i øvrigt deltager i familiebehandlingen.


Har du spørgsmål til familiebehandlingen eller til grupperne for børn og unge er du velkommen til at kontakte os på 70 10 03 03 – vi svarer alle dage.


 

Comments are closed.