Medicinmisbrug

Der er over 100.000 medicinmisbrugere i Danmark.

De fleste medicinafhængige får ordineret deres medicin hos lægen, men en del supplerer deres forbrug ved køb af medicin på det sorte marked.

De mest almindelige former for afhængighedsskabende medicin er:


 Benzodiazepiner

Benzodiazepiner Beroligende og angstdæmpende medicin, som udskrives mod angst, uro og søvnbesvær.


 Smertestillende medicin

Præparater der indeholder forskellige former for morfin, samt medicin der indeholder kodein. læs mere om smertestillende medicin.


 Fysisk afhængighed af medicin

Man er fysisk afhængig af medicin, hvis man får abstinenser eller ubehag, hvis man holder op fra den ene dag til den anden.


 Psykisk afhængighed af medicin

Man er psykisk afhængig, når gennem en længere periode (mere end en måned) ikke føler at man kan klare sin hverdag uden brug af benzodiazepiner, eller når man bruger smertestillende medicin for dens beroligende og afslappende effekt.


 To former for medicinmisbrug

Hvis man tager vanedannende medicin hver dag i lang tid for at få den afslappende og sløvende virkning, kaldes det lav-dosis-afhængighed. Typisk får man medicinen hos sin læge fordi man lider af søvnløshed, smerter eller angst, men man tager det i for lang tid, og man tager måske mere og mere af den.

Hvis man tager medicin i store doser på én gang for at få en rus, kaldes det høj-dosis-afhængighed, altså hvor man tager et større antal piller ad gangen for at få et kick.


 Alkohol og medicinmisbrug

Mennesker, der har udviklet alkoholafhængighed, har en forhøjet risiko for at udvikle medicinmisbrug, og vil typisk udvikle medicinafhængighed efter meget kort tids forbrug.


 Blandingsmisbrug

Et stigende antal alkoholmisbrugere misbruger samtidig medicin. Såfremt man er blandingsmisbruger kræver det, at man behandler begge misbrug samtidig for at opnå et godt og varigt behandlingsresultat.

Ved blandingsmisbrug kræves der oftest en længere udtrapningsperiode for at komme ud af medicinafhængighed.


 Behandling af medicinmisbrug

Dansk MisbrugsBehandling har stor ekspertise i behandling af medicinmisbrug på vores centre i København, Aalborg, Aarhus, Odense og Kolding, og medicinafhængige har samme gode prognose for helbredelse som deltagere i alkoholbehandlingen – uanset at deres medicinafhængighed er kombineret med et alkoholmisbrug.

”Jamen medicinen er jo udskrevet af min egen læge”

Det er vigtigt at forstå, at man bliver akkurat lige så afhængig, uanset om medicinen er udskrevet af egen læge eller købt på det sorte marked. Når så få klienter bliver succesfuldt udtrappet af egen læge, er det oftest fordi, der i forbindelse med nedtrapningen ikke er de fornødne ressourcer til det terapeutiske og støttende forløb.

Medicinmisbruget starter oftest ved, at personen har smerter, angst eller søvnproblemer som kræver medicinering, men efter nogen tid oplever personen at miste kontrollen med sit medicinforbrug. Såfremt behandlingen ikke bliver afbrudt i tide, udvikler man afhængighed, og følelsen af ikke at kunne klare sin dagligdag uden medicin.


 Benzodiazepiner er til kort tids brug

Sundhedsstyrelsen har en klar anbefaling om at benzodiazepiner ordineret som sovemedicin ikke udskrives i mere en 14 dage, og ordineret mod angst og uro i højst 4 uger. Desværre ses det ofte, at personer har fået udskrevet benzodiazepiner i både måneder og år.

Benzodiazepiner er meget afhængighedsskabende, det er lige så vanedannende som heroin, og abstinenser efter benzodiazepiner varer længere end efter noget andet stof eller medicin.


 Smertestillende medicin skaber afhængighed

Smertestillende medicin – som oftest indeholder morfin eller morfinlignende stoffer – medfører efter nogen tids forbrug både fysisk og psykisk afhængighed. Risikoen for afhængighed bliver større, jo længere man tager medicinen.

Også kodein hører også til gruppen af afhængighedsskabende medicin, idet en del af kodeinet omdannes til morfin i kroppen .


 Fysisk afhængighed af medicin

Den fysiske tilvænning medfører, at kroppen vænner sig til det pågældende stof og kræver daglig tilførsel, ofte i større og større mængder.


 Psykisk afhængighed af medicin

Den psykiske afhængighed betyder at personen føler at medicinen er nødvendig for at klare dagligdagen, og at vedkommende oftest går med pillerne på sig, og bliver lettere panisk ved tanken om at løbe tør for medicin.

 

Læs mere om medicinafhængighed

 

Der er lukket for kommentarer.