kokainmisbrug

Hos Dansk MisbrugsBehandling har vi det seneste år set en markant stigning i antallet af behandlinger for kokainmisbrug.

De kokainafhængige er yngre end gruppen af alkoholmisbrugere – typisk i alderen 18 – 35. De fleste tilhører gruppen af ressourcestærke misbrugere, der både har familie og arbejde, og de er ofte f.eks. håndværkere, akademikere eller studerende.

Særligt to grupper af unge går i behandling for kokainmisbrug

Hos Dansk MisbrugsBehandling ser vi særligt to forskellige typer unge mennesker i vores behandlingstilbud:

  1. Gruppen af unge mellem 18 – 24 år hvor det er forældre, der griber ind og får deres barn i behandling.
  2. En lidt ældre gruppe som søger behandling, fordi de er ved at stifte familie – ofte omkring tiden for det første barn. Når voksenlivet skal etableres, bliver kokainmisbruget for alvor et problem, og ofte er det partneren, der har givet misbrugeren et ultimatum om at gå i behandling.

Fælles for dem er, at de fleste tager kokain 2 – 3 gange ugentligt og langt de fleste i kombination med alkohol. Det er ofte mennesker, der er aktive i nattelivet i weekenderne – hvor det at feste er ugens højdepunkt.
Samtidig er det stort set altid de pårørende, der får behandlingen til at ske. Det er meget sjældent, at den unge selv tager initiativ til at gå i behandling for sit kokainmisbrug.

Kokain er blevet mere almindeligt, billigere og stærkere

Vi ser flere årsager til, at kokainmisbrug blandt unge ser ud til at blive mere og mere udbredt. Det skyldes bl.a.:

  • Hvor det at tage kokain til fester tidligere var et storbyfænomen – og et jetset-fænomen, er kokain nu tilgængeligt og udbredt over hele Danmark.
  • Hvor prisen på kokain for 20 år siden var 1.500 til 2.000 kr. pr. gram, koster et gram kokain nu omkring 600 kr.
  • Kokain er blevet markant stærkere de senere år. På institut for retsmedicin, hvor man løbende analyserer den beslaglagte kokain, har man oplevet, at renheden af kokain er 3-doblet de sidste 2 år – fra 20% til 55 %.

Hvordan accepterer man, at festen er slut?

Som nævnt drikker langt de fleste kokainmisbrugere alkohol, når de tager kokain – dvs. at deres foretrukne stof reelt er blandingen af kokain og alkohol. Derfor er alkohol også den – uden sammenligning – største trigger for kokainmisbrugere, og for stort set alle, er det en umulighed at holde sig fra kokain, når de drikker.

Derfor er det en større og mere omfattende livsstilsændring, der skal til for at komme ud af et kokainmisbrug – større end de fleste regner med. Det at acceptere, at festen (som man kender den) er slut, kan være rigtig svært. Specielt for yngre mennesker, kan det være vanskeligt at leve med, at man ikke længere kan feste som sine kammerater.

Behandling af kokainmisbrug hos unge

Det er vores erfaring, at kokainmisbrugere får det bedste behandlingsresultat ved at kombinere døgn- og ambulant behandling. Døgnbehandling tilbyder de unge at blive skærmet fra deres daglige miljø og giver tid og ro til at fordybe sig i deres behandling og få en erkendelse – og en accept – af, hvilke livsstilændringer der skal til for at leve et liv uden alkohol og stoffer.

Døgnbehandlingen følges op af et ambulant behandlingsforløb, hvor misbrugeren får hjælp og støtte til at ”oversætte” det, han/hun har lært i behandlingen, til konkret handling i hverdagen.

Den samlede behandlingstid er ofte 10 – 12 uger, hvorefter den unge overgår til efterbehandlingen for at støtte den unge i at holde sig fra rusmidler og klare hverdagen uden misbrug.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
    Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.