Hvad er en hashpsykose?

En hashpsykose er en tilstand, hvor en hashryger får vrangforestillinger og oplever verden som uvirkelig.

Hos nogle opstår en hashpsykose under den akutte rus, og hos andre opstår en hashpsykose kortere eller længere tid efter man har røget hash. En hashpsykose kan opstå uanset om man ryger hash, pot eller skunk, eller om man på anden måde indtager cannabis, f.eks. som cannabisolie.

Symptomer på hashpsykose

Mange hashmisbrugere har oplevet angst og paranoia, når de har røget. Disse symptomer minder om symptomerne på en hashpsykose, og forekommer for de fleste kun mens man er skæv. Men fortsætter symptomerne i mere end 48 timer efter man har røget hash, stiller man diagnosen: cannabis-induceret psykose.

Oplever man hyppigt at blive paranoid, når man ryger hash, er man i fare for på et tidspunkt at udvikle en egentlig hashpsykose, og det er derfor vigtigt at man får hjælp til at stoppe sit hashmisbrug.

Der kan være forskellige symptomer på hashpsykose. Man kan høre stemmer og opleve, at der bliver talt til en gennem radio og fjernsyn, man kan føle sig overvåget og kontrolleret, og tro at der er blevet installeret overvågningsudstyr i ens hjem. En hashpsykose kan også give nogen en tro på, at de er udvalgt og har en større mission i livet – et såkaldt ”Jesus-kompleks”.

Har du oplevet nogle af disse tegn på hashpsykose hos dig selv eller en pårørende? Så kan det være tegn på, at man har brug for professionel hjælp.

Hashpsykose behandling

Hashpsykose behandling består af psykiatrisk behandling, efterfulgt af misbrugsbehandling.

Er der tale om en akut hashpsykose, bør man i lighed med andre psykoser, få behandling på en psykiatrisk skadestue, hvor man får medicin som kan dæmpe symptomerne.

Læs om psykiatriske skadestuer

Psykiske konsekvenser af et hashmisbrug

Det aktive stof i hash er Tetrahydrocannabinol, også kaldet THC. Koncentrationen af THC afgør, hvor kraftigt man bliver påvirket. THC er fedtopløseligt og lagres i kroppens fedtvæv f.eks. i hjernen og nedbrydes meget langsomt.

Hvis man ryger hash regelmæssigt, oplever man ofte følgende bivirkninger:

 • Man bliver energiforladt og sløv.
 • Man mangler initiativ og overskud.
 • Man får typisk kun gjort de allermest nødvendige ting i sin dagligdag.
 • Man mister lettere koncentrationen, og har svært ved at holde fokus.
 • Man får en dårligere hukommelse.
 • Man har sværere ved at omgås andre, der ikke ryger hash.
 • Man har sværere ved at lære nye ting.

Indtager man hash, pot, skunk eller cannabisolie oftere end hver 6. uge, sker der en ophobning af THC i kroppens og hjernens fedtvæv. Det betyder at de negative konsekvenser er konstant til stede, og at man er i høj risiko for at få psykiske bivirkninger.

Jeg havde røget meget i en periode, da mit syn og hørelse pludselig ændrede sig. Jeg kunne høre stemmer og se skygger af andre mennesker, selv om jeg var alene. Ting lugtede anderledes og maden smagte forkert. Men det værste ved min hashpsykose, var de voldsomme angstanfald. Jeg troede jeg skulle dø.

____

Valdemar 34 år, i behandling for hashmisbrug og hashpsykose

Hvad er risikoen for at få en hashpsykose?

Alle hashrygere er i risiko for at få en hashpsykose. Det er ikke kun et længerevarende hashmisbrug, der kan udløse en hashpsykose – nogle viser allerede tegn på en hashpsykose kort tid efter de er startet med at ryge hash.

Forskningen peger på, at det ikke udelukkende er på grund af hashen, at nogen udvikler hashpsykose, men hashen i høj grad har “skubbet psykosen i gang” hos mennesker der i forvejen er disponeret for skizofreni eller psykoser.

Et hashmisbrug, der begynder i teenageårene, fordobler risikoen for at opleve psykotiske episoder eller udvikle skizofreni, især hvis man har anlæg for psykiske sygdomme i familien.

Hvor længe varer en hashpsykose?

Varigheden af en hashpsykose er forskellig fra person til person. For nogle varer tilstanden kun i nogle timer, mens hashpsykosen i andre tilfælde kan vare i flere uger.

Man ved ikke med sikkerhed, hvad der afgør forløbet af en hashpsykose, men det er under alle omstændigheder en ubehagelig og kritisk tilstand at være i.

Fakta om hashpsykose

Symptomer på hashpsykose kan opleves forskelligt, men der er en række fakta om hashpsykoser, der gælder alle:

 • Alle kan få en hashpsykose, men risikoen er højest, hvis man ryger hash jævnligt i en længere periode, hvis man ofte bliver paranoid, når man ryger hash, eller hvis man i forvejen er disponeret for skizofreni eller psykoser.
 • Diagnosen ”hashpsykose” stilles, når man har været angst og paranoid i mere end 48 timer, efter at man har røget hash.
 • En hashpsykose kan opstå uanset om man ryger hash, pot eller skunk, eller om man på anden måde indtager cannabis, f.eks. som cannabisolie.
 • Der er stor forskel på varigheden af hashpsykoser. For nogle varer tilstanden i nogle timer, mens den for andre kan stå på i flere uger.

En hashpsykose er et afgørende tegn på, at man har brug for professionel hjælp.

Mere information:

Pårørende til en hashmisbruger?

Det er næsten aldrig den hashafhængige selv, der tager initiativ til at gå i behandling. Derfor tilbyder rådgiverne hos Dansk MisbrugsBehandling at vejlede pårørende i at tage den svære samtale og motivere hashmisbrugeren til at gå i behandling.Behandling af hashmisbrug

En del hashrygere har så mange abstinenser, at det er hensigtsmæssigt at starte behandlingen med nogle ugers døgnbehandling, hvor man får hjælp til at komme igennem den første svære tid. Når man har fået det bedre og er klar, overgår man til den ambulante behandling.Har du spørgsmål om hashmisbrug og hashpsykose?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.