Ældre og alkohol

Mennesker over 60 år har større følsomhed overfor alkohol

Som årene går, bliver kroppen dårligere til at nedbryde alkohol og kropssammensætningen ændres, så der er mindre vand i kroppen. De fysiologiske ændringer i alderdommen betyder, at man i højere grad end yngre er sårbare over for alkohols skadelige påvirkninger.

Hvor den tredje alder skulle være en tid med oplevelser, hobbyer og familie, er seniorlivet i stedet præget af alkoholmisbrug, mistrivsel og dårligt helbred.

Har man i en længere periode haft et misbrug af alkohol, er det nødvendigt med professionel behandling. Alkoholisme går ikke over af sig selv – uanset hvor meget den drikkende eller pårørende håber det.

Det samme indtag af alkohol vil f.eks. medføre en 20 % højere alkoholkoncentration hos en 60-årig – end hos end 20-årig.

Pårørende til ældre med et højt forbrug af alkohol

De nære pårørende oplever ofte, at den der drikker, falder hen, mangler energi og entusiasme, har svært ved at kommunikere fornuftigt og får dårligere forhold til børnene og familien.

Når ægtefællen – eller forældre drikker for meget, bliver man selvfølgelig meget berørt af misbruget, men samtidig også frustreret over, at man ikke kan få vedkommende til selv at erkende alvoren i sit misbrug, og behov for professionel behandling.

Vi rådgiver ofte voksne børn, der er bekymrede for deres forældres drikkevaner og som fortæller at rødvin og sjusser fylder alt for meget i deres forældres pensionistliv.

Det første vigtige skridt som pårørende, er at få talt med nogen der kender til misbrug og som ved hvordan man griber tingene an, så man ikke står alene med problemet. Hos Dansk MisbrugsBehandling kan du få en fortrolig samtale med vores rådgivere.

Mange over 60 år får hjælp

Hos Dansk MisbrugsBehandling er 25 % af dem der kommer i alkoholbehandling 60 år og ældre. De fleste har i årevis haft en tendens til at drikke for meget, men har dog holdt deres forbrug af alkohol nede på et niveau, så de har kunnet passe deres job. Men efter de er gået på pension eller efterløn, er drikkeriet accelereret og kommet ud af kontrol.

Dansk MisbrugsBehandling har siden 2007 tilbudt ambulant behandling af alkoholmisbrug, og med afdelinger i Aarhus, Aalborg, København, Kolding og Odense, er vi Danmarks største private udbyder af ambulant alkoholbehandling.

Få rådgivning, hvis du drikker for meget

Ring 70 10 03 03, hvis du er i tvivl om du har et alkoholproblem.

En øl til silden, Baileys til kaffen og et glas rødvin til middagen

Den såkaldte ”rødvinsgeneration” fik smag for vin og spiritus på charterferier sydpå i 70érne og 80érne. Øl blev skiftet ud med vin og forbruget er firdoblet fra 1970érne og til i dag, hvor hver femte dansker i gennemsnit dagligt drikker vin til aftensmaden.

Livets otium skal nydes, men antallet af genstande kan hurtigt løbe op. Og da vin typisk indeholder dobbelt så meget alkohol som øl, er alkoholindtaget steget voldsomt.

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 12 % mænd og 7 % kvinder i alderen 65-74 år drikker over højrisikogrænsen. Dermed overgås seniorernes alkoholforbrug kun af de helt unge under 25 år.

Højrisikogrænsen betyder, at man har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis man drikker mere end 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande for mænd.

Typiske tegn på et højrisiko forbrug:

 • Søvnproblemer

  Ældre der drikker meget, falder ofte i søvn mens de sidder i stolen efter aftensmaden. De har derfor en dårlig kontakt med deres familie og forringet samvær med deres partner.

 • Koncentrations- og hukommelsesproblemer

  Når man kommer op i årene, må man acceptere, at ens hukommelse ikke er så god, som den har været. Men hvis man har et alkoholmisbrug, kan ens hukommelse svækkes markant, og desværre også forværre udviklingen af demens. Heldigvis hører vi dog ofte, at ældre i alkoholbehandling, får en forbedret hukommelse, når de kommer ud af deres misbrug.

 • Svimmelhed og faldulykker

  Når man bliver beruset, påvirkes balanceevnen og der sker desværre en del faldulykker blandt ældre misbrugere. Og som ældre bliver man dårligere til at tage fra, når man falder, og fordi knogler svækkes med alderen, er faldulykker blandt ældre ofte mere alvorlige.

 • Vægt

  Nogle ældre alkoholmisbrugere ender med at tage på og blive overvægtige på grund af deres misbrug, hvilket er med til at forværre deres generelle helbredstilstand. Specielt fedt på maven, som lægger dig om de indre organer, giver en markant forhøjet sygdomsrisiko.
  Andre mister deres appetit på grund af deres misbrug, og ender som markant undervægtige.

 • Demens

  Ældre mennesker får oftere demenssygdomme og et overforbrug af alkohol øger risikoen for udvikling af demens.

Test om du drikker for meget.

Testen består af 16 spørgsmål, som kan være med til at afgøre, om du, eller din pårørende, har behov for rådgivning eller behandling.

Sygdomme hos dem over 60, der drikker for meget

Et stort alkoholforbrug kan helt eller delvist være årsag til mere end 200 kroniske og akutte tilstande og sygdomme, som man ofte ser hos ældre:

Det drejer sig f.eks. om:

 • Leversygdomme.
 • Hjertesygdomme.
 • Knogleskørhed.
 • Knoglebrud.
 • Udvikling af kræft.
 • Faldulykker.

Derudover er der sammenhæng mellem alkoholforbrug og ændret karakter, depression, aggressiv adfærd, mistrivsel, ensomhed og sociale følger efter skilsmisse eller ægtefælles død.

Medicin og alkohol

De fleste ved, at man ikke bør blande medicin og alkohol.I de fleste tilfælde skyldes det blot, at det aldrig er en god idé at drikke alkohol i større mængder, når man er syg eller har en kronisk lidelse, der kræver vedvarende medicinering.
Men i andre tilfælde er det mere alvorligt end som så.

Morfin og andre stærke smertestillende midler bør aldrig indtages samtidig med alkohol. Den sløvende virkning af morfin forstærkes nemlig voldsomt af alkohol.

Som ældre skal man ligeledes være særligt opmærksom på, at kombinationen af alkohol og medicin kan forøge medicinens bivirkninger – eller forringe medicinens effekt.

Ældre mennesker er oftere i behandling med medicin, hvor virkningen kan forstærkes eller mindskes, når der indtages alkohol. Det drejer sig fx om sovemedicin, medicin mod angst, depression, smerter eller infektion.

I nogle tilfælde er det medicinen, der forstærker alkoholens virkning, i andre tilfælde er det omvendt. I begge tilfælde kan resultatet være, at du bliver mere sløv og døsig – din reaktionsevne bliver langsommere og din vejrtrækning bliver tungere.

Anonym rådgivning til ældre med alkoholproblemer – og deres pårørende

Ring til Dansk MisbrugsBehandling på 70 10 03 03. Vi tager telefonen 24 timer i døgnet.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
  Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.