Misbrug af Ritalin: hvilke følger kan det have?

Ritalin er et receptpligtigt lægemiddel, der udskrives til unge og voksne med ADHD eller narkolepsi. Men nogle mennesker uden ADHD bruger ritalin som rusmiddel. Det gælder særligt blandt studerende, hvor Ritalin blevet brugt til at fremme præstationer på studiet.

Når man tager Ritalin uden at have ADHD, enten for at kunne præstere bedre eller for at opnå en rus, kan det medføre alvorlige bivirkninger, og der er risiko for, at man udvikler afhængighed, der kan være svær at komme ud af.

Hvordan virker ritalin?

Ritalin indeholder det aktive stof methylphenidat, som øger koncentrationsevnen. Når mennesker med ADHD tager Ritalin, hjælper det dem med at få ro i hovedet, og de bliver mindre rastløse. Det sker, fordi stoffet øger signalstofferne dopamin og noradrenalin, som mennesker med ADHD har et reduceret niveau af.

Mennesker uden ADHD tager Ritalin fordi de bliver mere opmærksomme og opstemte, når de tager stoffet. De får en lykkefølelse, og på den måde minder rusen om den samme følelse, som når man tager amfetamin eller kokain.

Derfor bliver Ritalin brugt som rusmiddel

Når jobbet, studiet eller en vigtig prøve presser sig på, vælger nogle mennesker uden ADHD at tage Ritalin, fordi de vil fremme deres præstationer. Stoffet i Ritalin gør dem mere fokuserede og effektive, og søvnbehovet mindskes.

Nogle søger også selve rusen ved at tage Ritalin. De føler, at de får en optur ved at tage lægemidlet, og den fornyede energi giver dem en lykkefølelse og større selvtillid.

Misbrug af anden ADHD-medicin

Ritalin er bare et af de receptpligtige lægemidler, man kan bruge til behandling af ADHD. Men der er også anden ADHD-medicin, der kan være afhængighedsskabende. Fx kan man også udvikle misbrug af Elvanse, Motiron og Medikinet, der ligesom Ritalin indeholder det aktive stof methylphenidat. Helt generelt bør man ikke tage ADHD-medicin uden af have ADHD, da rusen kan være afhængighedsskabende og man kan opleve bivirkninger, der både fysisk og psykisk er ubehageligt.

Hvilke bivirkninger er der ved at misbruge Ritalin?

Nogle vil måske tænke, at det er ufarligt at indtage Ritalin, når der er tale om receptpligtig medicin, og ikke et ulovligt rusmiddel. Men misbruger man Ritalin over længere tid, kan der opstå flere bivirkninger af både fysisk og psykisk karakter.

Fysiske bivirkninger viser sig især i relation til hjertet, og det kan blandt andet resultere i hjertebanken og ujævn hjerterytme, som kan føre til hjerteproblemer. Særligt hvis man tager en overdosis af Ritalin, kan der opstå fysiske bivirkninger som opkastning, krampe og hallucinationer.

Når man har taget Ritalin, og stoffet begynder at aftage, vil de psykiske bivirkninger opstå. Opturen bliver erstattet af en modløs og depressiv følelse, hvor man føler sig ekstremt træt og udkørt.

Ritalin skaber afhængighed

Bruger man Ritalin, fordi man er i behandling for ADHD og følger lægens anvisninger, vil man typisk ikke blive afhængig. Men idet Ritalin virker i hjernens belønningscentre, er der risiko for at udvikle afhængighed, hvis man misbruger lægemidlet.

Misbrug af Ritalin giver nedtur og bivirkninger

Der kan hurtigt opstå tolerans over for stoffet, og derfor vælger nogle at øge mængden, de indtager. Samtidig bliver nogle afhængige, fordi de ønsker at undgå den nedtur, der følger, når man har indtaget Ritalin. På den måde ender de i en ond cirkel, hvor Ritalin bruges til at overkomme de bivirkninger, det medfører, når man misbruger medicinen.

Tegn på Ritalin-afhængighed

Et af de tydeligste tegn på, at man er afhængig af Ritalin, er, at man øger mængden af medicinen. Ritalin kommer til at fylde mere og mere i dagligdagen, og fokus bliver på at skaffe mere af lægemidlet for at undgå nedturen efter en rus. Er man afhængig af Ritalin, kan man føle, at man ikke fungerer uden.

Selvom man ønsker at stoppe, fortsætter man med at bruge Ritalin, også på trods af at det går ud over relationer med ens nærmeste. Symptomer som vægttab, søvnløshed, hovedpine og en tendens til at blive irritabel er nogle af tegnene på et misbrug, der har udviklet sig til en afhængighed af Ritalin.

Det er ofte venner og familie, der begynder at fornemme en ændring i adfærden hos den, der misbruger Ritalin. Personen kan trække sig fra sociale relationer og begynde at afskærme sig fra omverdenen.

Behandling af Ritalin-afhængighed

Det kan virke som en uoverskuelig opgave at finde en vej ud af sin afhængighed, og derfor er det vigtigt at få professionel hjælp, hvis man er blevet afhængig af Ritalin. Både hvis man udelukkende er afhængig af lægemidlet, eller hvis man har udviklet et misbrug, hvor man blander Ritalin med anden medicin eller rusmidler.

Hos Dansk MisbrugsBehandling tilbyder vi ambulant behandling på vores behandlingssteder, der ligger i hele landet. Nogle gange kan der være behov for døgnbehandling, hvor der i samspil med en læge eller sygeplejerske lægges en plan for udtrapning af medicinen.

Hvis du eller en af dine nærmeste har et misbrug af Ritalin, kan du kontakte os på 70 10 03 03. Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig, og sammen kan vi lægge en plan, der tager udgangspunkt i netop din situation.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
    Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.