Misbrug af lattergas kan have alvorlige konsekvenser

Gennem den seneste årrække er brugte lattergaspatroner blevet et syn, der indimellem dukker op i bybilledet. Tidligere var det især de små gaspatroner, der lå spredt rundt omkring, men i dag dukker særligt de større blå lattergaspatroner frem. Det vidner om, at flere og flere eksperimenterer med lattergas som rusmiddel – og det er bestemt ikke en ufarlig trend.

Lattergas er blevet mere udbredt blandt unge

I løbet af de seneste år er misbrug af lattergas blandt unge steget. Sundhedsstyrelsen udgav i 2019 en rapport om omfanget af lattergas blandt danske unge. Her tilkendegiver 17% af unge mænd på gymnasiale uddannelser og erhvervsskoler, at de har prøvet lattergas. For pigerne drejer det sig om henholdsvis 8 og 10%. Særligt i Region Hovedstaden er der mange unge, der bruger lattergas som rusmiddel. Her har cirka hver fjerde unge mand prøvet lattergas.

Et alternativ til alkohol og stoffer

Mange unge eksperimenterer med misbrug af lattergas som et alternativ til eksempelvis stoffer og alkohol, da det er forholdsvist billigt og nemt at komme i besiddelse af lattergaspatroner. Samtidig opnår man en øjeblikkelig rus, og det gør det til et populært rusmiddel, når der er fest. De fleste indtager lattergas for sjov, når de er sammen med andre unge, men det er vigtigt at understrege, at det ikke er ufarligt at inhalere lattergas.

Hvad er lattergas?

Selve lattergaspatronerne er egentlig udviklet til industriel brug og er ikke tiltænkt som et rusmiddel. I fødevareindustrien anvendes gassen eksempelvis i sifonflasker til at lave flødeskum.

Stoffet i lattergas kaldes dinitrogenoxid, og det er det samme stof, som når man får bedøvelse hos tandlægen. Men der er en meget vigtig forskel mellem lattergassen, man får ved tandlægen, og de lattergaspatroner, som unge misbruger. Når unge inhalerer lattergas fra gaspatroner, er det helt ren gas, hvorimod den, man får ved tandlægen, er blandet op med ilt – og det er en af grundene til, at det kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser at inhalere gassen.

Lattergas og afhængighed

Der er mange diskussioner om, hvorvidt man kan blive afhængig af at inhalere lattergas. Nogle unge søger den hurtige, korte rus om og om igen – og det er en jagt, som kan fylde mere eller mindre i hverdagen. Når man netop inhalerer lattergas gentagne gange, øger man risikoen for, at det kan have skadelige konsekvenser.

Bivirkninger ved at inhalere lattergas

Unge misbruger lattergas enten ved at inhalere den direkte fra patronen eller gennem en ballon, der er fyldt med gassen. Når man inhalerer lattergas, opnår man en kort rus, der typisk varer cirka 30 sekunder. Rusen er intens og ofte ledsaget af svimmelhed, problemer med balancen og forvirring. Den giver også en følelse af opstemthed, og det er derfor, nogle unge bruger lattergas som rusmiddel.

Det kan være livsfarligt at eksperimentere med lattergas

Den korte rus er en af grundene til, at misbrug af lattergas kan blive farligt. Jagten på rusen, vil få nogle unge til at inhalere lattergas flere gange i træk. Og gør man det over længere tid kan det have farlige konsekvenser for helbredet. Nogle af de sundhedsskadelige konsekvenser, der kan opstå, når man misbruger lattergas, omfatter:

  • Når man inhalerer lattergas, bliver ilten i kroppen erstattet af gassen. Det kan i værste fald medføre, at man bliver kvalt.
  • Misbrug af lattergas kan skabe skader på nervesystemet og hjernen, når det misbruges over længere tid. Det kan blandt medføre problemer med balancen og koordinationen, føleforstyrrelser og alvorlige nerveskader.
  • Inhalerer man lattergas direkte fra store lattergasbeholdere, kan man få alvorlige frostskader i munden, i lungerne og på stemmebåndet.

Lattergas og andre rusmidler er en farlig kombination

Hvis man tager lattergas, samtidig med at man misbruger andre rusmidler, ender man hurtigt med en farlig cocktail. Det gælder især, hvis man tager sløvende rusmidler som eksempelvis alkohol, opioider eller benzodiazepiner. De sløvende rusmidler gør det svært for hjernen at opdage, hvornår der opstår iltmangel, og det er i disse situationer, at lattergas bliver endnu farligere.

Lovgivning og lattergas

I 2020 blev der indført stramninger i loven i forhold til at sælge lattergas til private. I dag er det kun tilladt at sælge to små patroner ad gangen til forbrugere, og det er ulovligt at sælge lattergaspatroner til unge under 18 år. Det er desuden ikke tilladt at sælge de store lattergasbeholdere til private.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
    Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.