Er du pårørende til en alkoholiker?

Lad os hjælpe dig med råd og vejledning

De fleste henvendelser til Dansk MisbrugsBehandling er fra pårørende til alkoholikere, der ikke ved hvordan de skal få et familiemedlem, til at indse alvoren i sit alkoholmisbrug, og som søger hjælp til, hvordan man som pårørende motiverer en alkoholiker til at gå i alkoholbehandling.

Som pårørende til en alkoholiker oplever man ofte en følelse af magtesløshed, når man ikke formår at trænge igennem, og alkoholikeren afviser alle forsøg på at ham eller hende til at forstå hvor belastende man som pårørende oplever drikkeriet.


Pårørende til en alkoholiker – nogle gode råd

Er du pårørende til en alkoholiker, er her nogle råd, du kan lægge dig på sinde:

  • Regel nummer 1. Diskuter aldrig med en beruset person – det nytter ikke noget!
  • Accepter at det ikke er dig som pårørende, der kan få alkoholikeren til at holde op med at drikke (så var det nok sket allerede). Derimod kan det være dig, der får alkoholikeren til at gå i behandling
  • Kend dine grænser. Gør dig klart hvad du vil, og ikke vil, være med til – uanset at du som pårørende har en anden mening end alkoholikeren
  • Opgiv tanken om at I bliver enige om hvor alvorligt alkoholmisbruget er – det bliver I sandsynligvis først, når alkoholikeren går i behandling
  • Det er dig som pårørende, der har ansvaret for eventuelt hjemmeboende børn. Alkoholisme fører til manglende ansvarlighed og forringet forældreevne
  • Det er rimeligt og fornuftigt, at du som pårørende til en alkoholiker taler med andre om din situation. Du har din fulde ret til at søge støtte og hjælp hos andre til et problem, der jo i lige så høj grad er dit, som det er alkoholikerens
  • Det er rimeligt, at du gør op med dig selv om du kan leve med drikkeriet som det er eller ej – og hvis du ikke kan, stiller alkoholbehandling som betingelse for fortsat partnerskab

Spørgsmål til dig, der er pårørende til en alkoholmisbruger

Er du pårørende til en alkoholiker, så prøv at stil dig selv spørgsmålet: Hvis drikkeriet bliver ved de næste 5 år, som det er nu, hvad ville du så gøre? Hvis du ikke ville kunne acceptere det, så kan du lige så godt handle nu som om 1, 2 eller 3 år.

Det går ikke over af sig selv, og det er stort set altid de pårørende til alkoholmisbrugeren, der får behandling til at ske.


Pårørende til en alkoholiker – er det mig der er noget galt med?

Mange pårørende til alkoholikere, kommer i tvivl om hvorvidt det nu er så slemt, og om det måske ikke er dem selv, der reagerer urimeligt.

Når man, hver gang man prøver at rejse problemet, bliver mødt med den holdning, at man overdriver, er sur og snerpet, så kan man til sidst godt komme i tvivl om rimeligheden i at man ønsker, at den der drikker går i alkoholbehandling. Med andre ord kommer man i tvivl om, hvad der er ret og rimeligt.

Det er derfor vigtigt, at du som pårørende til en alkoholiker forstår, at selv om drikkeriet opleves forskelligt, om man er den der drikker, eller den der er pårørende, så er din oplevelse af drikkeriet sandheden for dig – også selv om misbrugeren selv oplever det anderledes.

I alle familier med alkoholmisbrug, er det sådan at den der drikker, langt fra oplever det så belastende som de pårørende.

Hvis du er i tvivl om hvor vidt der er tale om et alkoholmisbrug, kan du følge linket Tegn og symptomer på alkoholisme og der se hvor mange symptomer du kan genkende fra din pårørendes drikkeri.


Alkoholiker, alkoholmisbruger, pårørende til alkoholiker

Vi vil godt slå fast, at når vi bruger ord som pårørende til alkoholiker, alkoholmisbruger og alkoholiker, så referer vi ikke til ”manden på bænken” eller den socialt udstødte alkoholiker.

Ordet alkoholiker bruger vi om en person, der har udviklet alkoholafhængighed, uanset om vedkommende passer sit arbejde, har familie og i øvrigt er pæn i tøjet.

Mange tror fejlagtigt, at alkoholisme kun findes på samfundets bund, men mere end 75 % af deltagerne hos Dansk MisbrugsBehandling har både familie og arbejde.


Det er barskt – men det kan godt lade sig gøre

Hos Dansk MisbrugsBehandling bliver vi dagligt stillet spørgsmålet, om hvordan man som pårørende, motiverer en alkoholiker til behandling.

Den barske sandhed er, at 2 ud af 3 går i behandling fordi de(n) pårørende har forlangt alkoholbehandling som betingelse for fortsat samvær/partnerskab.

Det er desværre sådan, at hvis der ikke er en konsekvens ved at sige nej, så siger de færreste alkoholikere ja til behandling.

Hvis der ikke er en konsekvens for alkoholikeren ved at sige nej til behandling, kan man ”kun” appellere til vedkommendes bedre jeg, og alkoholisme er jo desværre karakteriseret ved, at trangen igen og igen vinder over alkoholikerens løfter og gode intentioner.

Er der ikke en konsekvens, når man normalt ikke længere, end at man i bedste fald får atter et løfte om, at nu skal han eller hun nok skære ned på sit alkoholforbrug – et løfte som en alkoholiker i sagens natur ikke kan overholde, hvor velment det end måtte være i det øjeblik, det blev givet.

Stillet over for valget mellem familien og behandling, vælger stort set alle alkoholikere da heldigvis behandling, og det paradoksale er, at langt de fleste efter kort tid bliver deres pårørende taknemmelige, fordi de hjalp dem til at træffe den rigtige beslutning – en beslutning de ikke kunne have truffet selv.

Her kan du læse mere om Hvordan man motivere en alkoholiker til behandling


Er du pårørende til en alkoholiker – ring og få en snak

Det er hårdt at være pårørende til en alkoholiker, og hvis problemet skal løses, undgår man ikke træffe nogle barske beslutninger.

Som pårørende er du velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan drøfte din/jeres situation og vi kan give råd og vejledning til hvordan I som pårørende bedst griber situationen an.

I er også velkommen til at bestille et møde på et af vore centre, hvor vi kan hjælpe jer som familie med at forberede en konfrontation. Vores erfaring er, at et sådant møde forbedrer chancerne for en succesfuld intervention betydeligt.

Hvad enten man er pårørende, alkoholiker, ven eller kollega er al henvendelse til Dansk MisbrugsBehandling fortrolig, uforpligtende og gratis.


Kontakt os alle dage på 70 10 03 03 – eller send os en mail på info@danskmisbrugsbehandling.dk

Al henvendelse er fortrolig og uforpligtende

Comments are closed.