alkoholiker drikke

Alkoholbehandlingen i Danmark er målrettet de socialt belastede alkoholmisbrugere

Problemet med alkoholbehandlingen mange steder i dag er, at den signalerer, at den er målrettet “manden på bænken”.
De almindelige mennesker, der drikker for meget, kan ikke identificerer sig med den situation, så de søger ikke behandling.
De tror simpelthen ikke, det er for dem.

Et mere nuanceret syn på alkoholisme

585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, mens cirka 140.000 danskere er afhængige af alkohol – og størstedelen af disse har både familie og arbejde, men alt for få af disse for den fornødne hjælp til deres alkoholmisbrug, fordi den offentlige behandling i sagens natur, bruger størstedelen af deres ressourcer på de mere social belastede alkoholafhængige.

Jeg kan ikke være mere enig i, at der er brug for mere differentierede behandlingstilbud, således at der også er behandlingstilbud som retter sig mod de alkoholafhængige, som har arbejde og familie – og ikke er hårdt socialt belastede.

Alkoholisme blandt veluddannede

Samtidig er der brug for mere information om, at alkoholisme kan ramme alle, skolelæreren, tømreren, sygeplejersken, direktøren, politimanden osv. Høj uddannelse og god løn er ikke et værn mod alkoholmisbrug, men kan desværre være en barriere for at søge behandling for alkoholmisbrug – fordi så stor en del af alkoholbehandlingen i Danmark er henvendt til de hårdest ramt alkoholikere.

Det er ingen skam at være alkoholiker

Jo tidligere man griber ind i et alkoholmisbrug, desto større er chancen for succes, derfor er det også vigtigt, at vi forsøger at skabe en holdningsændring hos danskerne, som det gamle slogan siger: Det er ikke en skam at være alkoholiker – det er en skam ikke at gøre noget ved det.

I alkoholbehandling mens man bor hjemme og passer sit arbejde

Dansk MisbrugsBehandling har præcis de mere ressourcestærke alkoholmisbrugere som sin målgruppe. Ca. 75 % af vores deltagere bor sammen med familie, og ca. samme antal er i arbejde. Vores alkoholbehandling er tilrettelagt således, at man kan passe sit arbejde samtidig med at behandlingen foregår. Dette gør vi ved, at tilbyde behandling efter arbejdstid – og at vi forsøger at tilpasse behandlingen den enkeltes forpligtelser og behov. Med behandlingscentre i København, Odense, Kolding, Aarhus og Aalborg, finder du også Dansk MisbrugsBehandling nær dig.

Alkoholbehandling for medarbejdere

En stor del af vore klienter er i behandling udvirket af arbejdspladsen, hvor deltagerne helt eller delvist passer deres arbejde mens de deltager i behandling for alkoholmisbrug. Disse har den allerhøjeste succesrate af alle.

Alkoholbehandling for almindelige mennesker

Mange af vores deltagere forbavses – når de starter alkoholbehandling – at de er sammen med ”helt almindelige mennesker” som på ingen måde ligner ”bumsen på bænken”, hvilket skaber den form for identifikation, der er så vigtig for et godt udfald af behandlingen.

En høj succesrate for ressourcestærke alkoholmisbrugere

At deltagerne hos Dansk MisbrugsBehandling udgøres af de mest ressourcestærke alkoholmisbrugere afspejler det sig også tydeligt i vores behandlingsresultater, hvor mere end 80 % er stabilt ædru ét år efter endt alkoholafvænning. Dette viser samtidig, at griber man ind på rette tidspunkt, er succesraten i den ambulante behandling (altså hvor man bor hjemme mens behandlingen foregår) er fuldt på højde med resultaterne for døgnindlæggelse.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
    Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.