ludoman er depressiv

Sammenhæng mellem depression og ludomani

Forskere fra Aarhus Universitet. har påvist en sammenhæng mellem depression og ludomani i en ny undersøgelse, der netop er offentliggjort i det amerikanske tidsskrift Behavioural Pharmacology
Man bad en gruppe ludomaner udfylde et spørgeskema, der afdækkede depressive symptomer, samt graden af deres ludomani. Herefter lod man dem spille på en spilleautomat.

Det viste sig, at ludomaner med depressive symptomer spillede længere tid, og oplevede mere trang end de der ikke var depressive – og at graden af depression i højere grad var afgørende for, hvor meget de spillede – mere end graden af deres ludomani.

Ludomani som symptom på depression

Som kommentar til undersøgelsen udtaler psykolog Kristine Rømer Thomsen, at ”Hvis det eneste vi fokuserer på, er at hjælpe patienten med ludomanisymptomerne, så kan det også godt være, vi kan hjælpe ham eller hende med det. Men hvis nu symptomerne på ludomani faktisk er en konsekvens af en underliggende depression, så får vi ikke fat i roden af problemet.”

Erfaringer med behandling af ludomani hos Dansk MisbrugsBehandling

De erfaringer vi har gjort os mht. til behandling af ludomani hos Dansk MisbrugsBehandling, giver dog anledning til visse indsigelser.

For det første, er depressive symptomer langt mere udbredt hos flugtludomaner (dvs. ludomaner, der fortrinsvis spiller spilleautomater) end hos action-ludomaner (der spiller poker, sportsspil og andre færdighedsspil).

For det andet, skaber ludomani i sig selv depressive symptomer. Hemmeligheder, fortielser og løgn, uoverskuelig gæld, frygten for afsløring, dårlige familierelationer og manglende selvkontrol medfører jo helt naturligt depressive symptomer som søvnløshed, forringet appetit, nedtrykthed og manglende håb for fremtiden. Og der er ingen tvivl om, at disse symptomer er med til at skabe ”den onde cirkel”, hvor spillet holdes i gang for at lindre de selv samme symptomer som ludomanien skaber.

Ludomani og antidepressiv medicin

Det er vores erfaring, at ca. halvdelen af flugtludomanerne udviser klare depressive symptomer ved behandlingsstart, men også at ca. 80 % af disse forsvinder efter bare 4 ugers behandling.

Derfor skal man være varsom med at udskrive antidepressiv medicin for hurtigt, idet man jo ikke kan medicinere for en håbløs livssituation.

Men samtidig må man nøje observere udviklingen i de depressive symptomer. For varer de ved er det afgørende, at der tages hånd om denne problematik, for at opnå et godt behandlingsresultat.

Har du spørgsmål, eller brug for yderligere information om ludomani?

Udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig senest førstkommende hverdag.
    Læs om Dansk MisbrugsBehandlings privatlivspolitik.