Hash, kørekort og trafik

Politiet har i år taget et nyt ”narkometer” i brug for at teste om folk har hash, medicin eller stoffer i blodet, når de kører bil.

Med en spyttest kan politiet fastslå, om personen har hash, kokain, amfetamin, heroin eller farlig medicin i kroppen – og hvis testen er positiv, falder hammeren. Personen dømmes for kørsel i narkotikapåvirket tilstand, hvor man bliver frakendt kørekortet ubetinget i 3 år samt straffes med bøde svarende til en månedsløn.


Nultolerance for bilkørsel med hash i blodet

Det aktive stof i hash THC oplagres i fedtvævet og udskilles kun meget langsomt – afhængigt af hvor ofte og hvor meget man ryger, kan der konstateres THC i blodet i 3 uger efter man sidst har røget.

Bagatelgrænsen for hvor meget THC man må have i blodet er sat så lavt som det teknisk er muligt at måle, hvilket er 0,01 mg THC pr. kg blod.  Dvs. hvis man overhovedet kan spore en rest af THC i blodet, mister man sit kørekort i 3 år.

Henrik Suhr fra Nordsjællands politi siger: Det er vigtigt for os at advare folk. »Hvis man ryger hash, kan det spores tre uger efter. Der er en nul-grænse. Derfor må du ikke køre bil i tre uger, efter du har røget«, lyder hans advarsel.


Frakendelse af kørekort – en reel risiko for hashmisbrugere

Da hash som nævnt udskilles meget langsomt af kroppen, ophobes der THC i kroppen ved regelmæssig hashrygning.

Tænder joint. Hashmisbrug

Hash og trafik – en farlig cocktail

Har man et hashmisbrug og ryger to joints om ugen eller mere, vil man konstant kunne påvise THC i blodet – og man vil således altid miste kørekortet, såfremt man bliver testet.

Mange hashrygere er ikke klar over den nye stramme lovgivning, og samtidig kan ingen på forhånd sige, hvorvidt en prøve vil vise sig at være positiv eller ej. Det afhænger af, hvor meget hash der er indtaget, og hvor ofte man gør det.

Man kan i pressen læse om en ung mand, der mistede kørekort og efterfølgende sit arbejde, fordi han havde røget hash til en fest om fredagen og blev testet af politiet den efterfølgende onsdag og fundet positiv.

Ifølge tvflux.dk har politiet – efter indførelsen af narkometertest – i hele landet fra december sidste år  fanget dobbelt så mange narkopåvirkede bilister som spritbilister.


Reglerne for hashrygning og bilkørsel til debat

Flere politikere har rejst spørgsmålet om hvorvidt de stramme regler om nultolerance for hash i blodet og frakendelse af kørekortet er rimelige – hvor man godt kan drikke sig beruset om lørdagen og gå på arbejde om mandagen – men ryger man en joint risikerer man at miste sit kørekort.

Da der ikke foreligger nogen undersøgelser, der viser, hvor meget THC man skal have i blodet, for at have en forringet reaktionsevne, har justitsministeriet valgt en ”safety first” politik – altså en nultolerance mht. til hash i blodet.

Hvad enten man finder de nye og stramme regler rimelige eller ej, så er det dem der gælder, og det er dem som politiet håndhæver. Så ryger man hash jævnligt har man en permanent risiko for at miste sit kørekort, med de konsekvenser det må have arbejdsmæssigt osv.


Læs om behandling af hashmisbrug hos Dansk MisbrugsBehandling her.

Comments are closed.